ŁAŹNIA 2 2016 - „Czego nie potrafisz sobie wyobrazić będąc w drodze do innego miejsca niż tutaj”
Artyści: Tanja Nelleman Poulsen
Data: kwiecień 2015 – maj 2016
Koordynatorka: Lila Schally – Kacprzak
 
„Czego nie potrafisz sobie wyobrazić będąc w drodze do innego miejsca niż tutaj” to wieloetapowy projekt duńskiej artystki Tanji Nellemann Poulsen skupiający się na temacie uchodźstwa i migracji w ujęciu historycznym oraz współczesnym. Punktem wyjścia dla projektu jest polska emigracja do Danii datowana na koniec XIX wieku, kiedy pierwsza grupa czterystu Polek dała początek tzw. „emigracji buraczanej”. Podczas szeregu wizyt badawczych i dzięki uprzejmości Muzeum Emigracji w Gdyni oraz Museum Polakkassernen w Rødby w Danii, artystka zebrała archiwalne materiały: listy i zdjęcia, przedstawiające osobiste historie wyjazdów w nieznane, próby odnalezienia się w nowej rzeczywistości, emocje i rozterki związane z podziałem rodzin, poczucie tęsknoty, przynależności i wykluczenia. Katalog opowieści oraz obrazów z przeszłości, w połączeniu ze współczesną polską emigracją w Danii, jak i szersze spojrzenie na temat aktualnej migracji i uchodźstwa, staną się bazą dla współpracy z lokalną młodzieżą podczas serii warsztatów i interwencji artystycznych. Partnerem w projekcie jest II Podstawowo - Gimnazjalny Zespół Szkół Społecznych STO oraz Port Gdańsk. Projekt otrzymał dofinansowanie od Danish Arts Foundation i Duńskiego Instytutu Kultury.
 
 
Partnerzy:
 
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska