ŁAŹNIA 1 2016 - Promocja polskiego tłumaczenia Atlasu Mnemosyne Aby'ego Warburga
"Atlas Mnemosyne. Ikonologia ruchu obrazów czy wirtualny ruch ciał?"
Promocja polskiego tłumaczenia Atlasu Mnemosyne Aby'ego Warburga
CSW Łaźnia, ul Jaskółcza 1, Gdańsk - Dolne Miasto
8.03.2016, godz. 19:00
Wstęp wolny
 
W ramach współpracy z Narodowym Centrum Kultury, CSW Łaźnia rozpoczyna cykl spotkań "Z kulturą". Będą to spotkania, podczas których zaproszeni goście poruszą najaktualniejsze tematy związane z kulturą i naukami o kulturze. Wezmą w nich udział naukowycy reprezentujący różne środowiska akademickie i zajmujący się na co dzień problemami kultury współczesnej.
 
Partnerem wydarzeń jest wydawca kwartalnika "Kultura Współczesna" i serii Biblioteka "Kultury Współczesnej" - Narodowe Centrum Kultury.
Spotkanie poprowadzi dr hab. prof. UJ Tomasz Majewski
 
Atlas Mnemosyne Warburga był często traktowany jako rekapitulacja zachodniej tradycji sztuk wizualnych. Moim zdaniem jest on zdumiewającym poszukiwaniem tego, co sytuuje się poza „optyczną reifikacją”, ponieważ Warburg śledzi wirtualny ruch ludzkich ciał, bada ślady pobudzeń ciał i ich oddziaływań, odtwarza empiryczne drogi kulturowej komunikacji (szlaki kupieckie, szkoły medycyny), zwraca się także często ku peryferiom tzw. kanonu sztuki. Aktualizuje ryty, tłoczenia, hafty, rysunki, stemple – dawne rzemieślnicze techniki oparte silnie o motorykę ciała, ponieważ jest ona podstawą – na niskim , materialnym poziomie – kulturowej transmisji; tego, co w oderwaniu od materialno-cielesnego podłoża nazywano w dominującej idealistycznej narracji o sztuce „ruchem form w czasie”.
 
BIOGRAM:
 
prof. dr hab. Tomasz Majewski - kulturoznawca i filmoznawca, związany z Katedrą Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykłada historię filmu animowanego w Szkole Filmowej w Łodzi oraz historię kultury na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2010-2011 kurator projektów filmowych „Zobaczyć Gorgonę", „Born to Kvech" i „Max i Marcel Opuls" na Festiwalu Dialogu Czterech Kultur. Laureat nagrody „Literatury na świecie" w kategorii „Nowy głos" za rok 2011, nominowany do nagrody im. Jana Długosza. Autor książki Dialektyczne feerie. Szkoła frankfurcka i kultura popularna (2011). Redaktor tomów Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna (2009), Pamięć Shoah (2009) i Memory of the Shoah. Cultural Representations and Commemorative Pratices (2010). Publikował w „Kwartalniku filmowym", „Kulturze współczesnej", „Dialogu", „Tekstach Drugich". Stale współpracuje z Muzeum Sztuki w Łodzi, Centralnym Gabinetem Edukacji Filmowej, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana Od 2013 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska