ŁAŹNIA 1 ŁAŹNIA 2 20016 - Nabór na rezydencję artystyczną w Wiedniu i Salzburgu
Urząd Kanclerza Austrii we współpracy z KulturKontakt Austria ogłaszają nabór na rezydencję artystyczną w Wiedniu i Salzburgu. Pobyt rezydencyjny służyć ma poznaniu austriackiej kultury i nawiązaniu kontaktu z artystami i artystkami. Celem pobytu jest zrealizowanie własnego projektu.
 
Stypendia skierowane są do twórczyń i twórców następujących dziedzin:
• sztuki piękne
• fotografia artystyczna
• sztuka wideo i mediów
• design
• kompozycja muzyczna
• literatura
• literatura dla dzieci i młodzieży
• tłumaczenia literackie
• animacja kultury
• sztuka kuratorska

Można ubiegać się o stypendium wyłącznie w jednej dziedzinie, czas trwania pobytu rezydencyjnego zależny jest od wybranej dziedziny.
O rezydencję ubiegać mogą się: artyści i artystki nie mieszkający na stałe w Austrii i nie posiadający obywatelstwa austriackiego.
 
Premiowana jest znajomość języka niemieckiego i angielskiego. O rezydencję nie mogą ubiegać się osoby, które brały już udział w
programach rezydencyjnych KulturKontakt Austria, Urzędu Kanclerza Austrii lub Federalnego Ministerstwa Nauki, Sztuki i Kultury.
 
Wiek: Osoby ubiegające się o rezydencję muszą mieć ukończone 40 lat, to znaczy urodzić się po 31 grudnia 1976. Jeżeli o rezydencję ubiega się para artystów, kryterium wieku musi spełniać co najmniej jedno z nich.
 
Szczegóły oferty stypendialnej oraz formularz zgłoszeniowy w załączniku.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 października 2016 (decyduje data stempla
pocztowego) wyłącznie pocztą na adres:
 
Bundeskanzleramt Österreich
Abteilung II/6
Concordiaplatz 2
1010 Wien
 
Zgłoszenia wysyłane elektronicznie nie będą honorowane.
W przypadku pytań prosimy o kontakt: charlotte.sucher@bka.gv.at, tel. 0043
(0)1 53115 ‐ 206860.
 
 
Niezbędne dokumenty do pobrania TUTAJ
 
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska