ŁAŹNIA 2 2017 - STRASBURG - pobyt rezydencyjny
STRASBURG 2017 - pobyt rezydencyjny
 
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA wraz ze Stowarzyszeniem Apollonia ze Strasburga oraz Miastem Strasburg ogłasza nabór na 3-miesięczny pobyt rezydencyjny dla artystów w Strasburgu, w okresie październik – grudzień 2017.

Tematem przewodnim jesiennej rezydencji jest analiza miasta oraz różne oblicza jego transformacji. Artyści zostaną poproszeni o przedstawienie projektów związanych z przestrzenią publiczną lub partycypacją społeczną. W Strasburgu, artysta w ramach swojej rezydencji może zostać również poproszony o poprowadzenie tygodniowych warsztatów, skierowanych do lokalnych mieszkańców.

Nabór odbędzie się w drodze konkursowej. Wstępnej selekcji dokona jury powołane z ramienia CSW ŁAŹNIA, następnie spośród grupy artystów zakwalifikowanych do następnego etapu, ostatecznego wyboru dokona jury w Strasburgu.

Miasto Strasburg zapewnia wybranemu artyście:
• zakwaterowanie oraz pracownię w Strasbourgu.

CSW ŁAŹNIA zapewnia wybranemu artyście:
• grant w wysokości 4000,00 PLN netto miesięcznie – obejmujący koszty utrzymania oraz materiały niezbędne do realizacji projektu.
 
UWAGA: przejazd artysty z Polski do Strasburga i z powrotem, a także transport powrotny swoich prac artysta musi opłacić we własnym zakresie.

Warunki uczestnictwa:
1/ Wiek powyżej 25 lat.
2/ Znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego w stopniu komunikacyjnym.
3/ Przesłanie na adres rezydencje@laznia.pl aplikacji do dn. 30.04.2017 (z dopiskiem „Strasburg 2017” w temacie e-maila).
UWAGA: nie ma żadnych ograniczeń co mediów, którymi posługuje się artysta/artystka
W skład aplikacji powinny wchodzić:
- list, przedstawiający motywację artystki/artysty;
- CV;
- portfolio;
- zarys tematu, który artystka/artysta pragnie podjąć podczas rezydencji.
 
Pierwsza aplikacja może być złożona w języku polskim. Następnie, wybrani do kolejnego etapu naboru artyści zostaną poproszeni o przesłanie dokumentów w języku angielskim lub francuskim.

Kontakt:
Lila Schally-Kacprzak
rezydencje@laznia.pl
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska