ŁAŹNIA 1 ŁAŹNIA 2 Postępowanie na Usługi  dozoru i  ochronę osób i mienia na potrzeby Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku. Zamówienie prowadzone na podstawie Art. 138 o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska