ŁAŹNIA 1 ŁAŹNIA 2 DOTYCZY:Postępowania na Usługi dozoru i ochronę osób i mienia na potrzeby Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku. Zamówienie prowadzone na podstawie Art. 138 o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska