ŁAŹNIA 1 Ministerstwo Anomii. Przypadek wspólnot, które nie mają ze sobą nic wspólnego
Kuratorka: Jolanta Woszczenko
Wystawa: 1 grudnia 2017–28 stycznia 2018, I piętro
Wernisaż: 1 grudnia 2017 (piątek), 18:00

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 1, Gdańsk Dolne Miasto
 
Ministerstwo Anomii jest organizacją badawczą o charakterze międzynarodowym; powstało z ruchów anomistycznych, działających i zwalczanych na przestrzeni wieków z różną intensywnością. Celem prekursorów było kwestionowanie normatywnego i moralnego ładu napotykanych modeli społecznych. Obecnie MA tropi i analizuje stany anomii w nowej rzeczywistości, gdzie system norm jest zdezintegrowany i konfliktowy, a jednostki niezdolne przystosować się do sprzecznych wymogów życia społecznego. MA opracowuje jego nowe „regulatory”, zbiera informacje, przeprowadza testy oraz tajne operacje. Aktywność MA często umyka uwadze z racji radykalnej dyskrecji i niejednoznaczności metod działania.
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska