ŁAŹNIA 1 2005 - Maciej Szupica Z CYKLU AUTOCHTONS: FOTOGRAFIA SYNTETYCZNA
29.04 - 29.05.2005
 
Maciej Szupica: ubiegłoroczny absolwent grafiki, student Wydziału Rzeźby gdańskiej ASP. Artysta multimedialny; zajmuje się grafiką, video artem, plakatem, grafiką komputerową oraz performance. „Autochtons” to cykl fotografii wykonanych w archaicznej dziś technice otworkowej, nadającej zdjęciom cechy malarskie. Wystawa prezentuje drugą część dyplomu (pierwsza pokazywana była w Żaku).

Sam artysta o projekcie mówi:
Krew ma kolor czerwony. W takiej intensywności rzadko występuje w naturze. Choćby tylko z tego wzglądu może być pożądanym materiałem do działań plastycznych. Przy odpowiedniej procedurze rozwiązującej problem krzepliwości tej cieczy można uzyskać materiał zbliżony do farb. W ten właśnie sposób użyłem krwi jako farby drukarskiej. Posłużyła mi ona do wykonania szeregu portretów: wykonałem serię fotografii, które w końcowej fazie przyjęły formę sitodruków. Materiału dostarczyli sami portretowani. Krew nadała portretom surowości formy dając przy tym efekty przebarwień właściwe swojej naturze. Celowo unikałem eksperymentów w przedstawieniu postaci, skupiłem się na technicznej stronie dzieła i procesie twórczym (zebranie “ochotników”- pobranie krwi w warunkach szpitalnych-spreparowanie materiału-wydruk). Nie doszukiwałbym się w tym projekcie chęci szokowania, zwłaszcza, ze mamy znacznie radykalniejsze przykłady przekraczania kulturowego “sakrum” poprzez użycia ciała w działaniach artystycznych. Jak wiadomo w historii krew była wykorzystywana nie tylko do celów naukowo-medycznych, była stosowana do podpisania ważnych dokumentów, miała znaczenie w ceremoniach religijnych. W tym przypadku użycie krwi posłużyło mi do stworzenia fotografii o podwójnym kodowaniu. Pierwszy zapis to portret czyli figuratywne przedstawienie postaci. Druga warstwę stanowi krew czyli materiał zawierający kompletny zapis portretowanych osób. Tym samym, przejmując dwie funkcje (materiał-układ genetyczny) krew staje się synteza portretu.

Kurator: Karolina Grabowicz
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska