ŁAŹNIA 1 2007 - Tomasz Partyka, Dominik Jagodziński, Justyna Scheuring, Martyna Zdanowicz
05.10 - 18.11.2007
Wernisaż: 5 pażdziernika, godz.18
 
Tomasz Partyka, Dominik Jagodziński, Justyna Scheuring, Martyna Zdanowicz Z DZIADA PRADZIADA, 120X, ZAWSZE JEST DOKĄD PÓJŚĆ.PÓKI MY ŻYJEMY, !!!!!!
 
Performance Justyny Scheuring "„Zawsze jest dokąd pójść. Póki my żyjemy”o godz. 18.45 przed wejściem do CSW Łaźnia.

Wraz z początkiem jesieni i powrotem studentów do szkół, CSW Łaźnia ponawia prezentacje młodych artystów. Tym razem pokazujemy czworo debiutantów – absolwentów różnych uczelni w Polsce. Pokaz ich prac stanowi zestaw czterech osobnych wystaw indywidualnych.Wystawę można oglądać od 5 pażdziernika 2007 do 18 listopada 2007.

Dominik Jagodziński
„120x”
Dominik Jagodziński, ur. 1977, jest absolwentem Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi. Jego prezentacja jest analizą relacji, zachodzących pomiędzy obrazem nieruchomym a zapisem filmowym. Wideorejestracja przy użyciu 120-krotnego przybliżenia cyfrowego pozwala sfilmować obiekty znajdujące się poza zasięgiem ludzkiego oka. Użycie tak dużego cyfrowego zoomu powoduje zniekształcenie obrazu i upodobnia go do malarstwa impresjonistycznego. Estetyka błędu cyfrowego zapisu staje się walorem powstałych filmów, tworząc zupełnie nowy plastyczny wyraz oglądanego świata. Statyczne klatki z filmu, powiększone i przedstawione jako towarzyszące filmowi obrazy, korespondują z wideo, tworząc rodzaj gry z widzem, balansowanie pomiędzy czytelnością i nieczytelnością obrazu. Patrząc na realizacje 120x samo nasuwa się pytanie o granicę pomiędzy malarstwem i sztuką wideo.

Tomasz Partyka
„Z dziada pradziada”
Artysta jest ubiegłorocznym absolwentem poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jego obrazy umykają jednoznacznej kategoryzacji stylistycznej. Jedne z nich zbliżają się do konwencji komiksu czy skrótowości przekazu murala, podczas gdy inne czerpią z zasobu chwytów formalnych malarstwa realistycznego. Wydaje się, że język formalny jest tu jedynie narzędziem do wyrażania własnych spostrzeżeń na temat otaczającej rzeczywistości. Wzorem Antonioniego, który w „Powiększeniu” zwrócił uwagę widza na z pozoru nieważne szczegóły, które mogą zawierać poważny potencjał semantyczny, Partyka również poszukuje podskórnych znaczeń w oglądach tego, co się może wydawać powszednie i oczywiste.
Wystawa Tomasza Partyki jest organizowana we współpracy z Galerią Le Guern. Będzie jej towarzyszył katalog.

 

Justyna Scheuring
Performance „Zawsze jest dokąd pójść. Póki my żyjemy”
Miejsce: przed wejściem do CSW Łaźnia, godzina: 18.45 .
Justyna Scheuring w 2001 r. obroniła dyplom z rysunku i rzeźby na poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jest autorką instalacji, wideo i poezji. W czasie performance artystka pojawi się jako patriotka, manifestując odrębność/nieprzynależność, która wynika jednak ze świadomości, że każda przynależność pociąga za sobą przemoc.

Martyna Zdanowicz
!!!!!!
Wystawa Martyny Zdanowicz będzie jednocześnie jej pokazem dyplomowym na zakończenie studiów na Wydziale Rzeźby gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jej ogromny obiekt, który zawiśnie pod sufitem Łaźni będzie próbą przeniesienia estetyki komiksu do trzech wymiarów. Sama artystka tak mówi o swoich inspiracjach: Rzeczywistość jest ciągle mutującą i ostateczną niewiadomą. Naturalnie rozwijamy i przedłużamy realne zdarzenia, fikcje i postacie z życia, filtrujemy przez kolejne warstwy pamięci (osobistej, zbiorowej, kulturowej),
wyobrażenia, konteksty, przez co uczestniczymy w produkcji kolejnych scenariuszy, symboli i sposobów nabywania nowych, generujących się historii. Te na „wpółsurowe“ elementy, błędy i nieobecnosci pomagają nam ustalić to co uważamy za „prawdę“.
 
Łaźniowi bywalcy znają Martynę  jako autorkę intrygującej pracy, znajdującej się w naszej damskiej toalecie.
 Kurator: Agnieszka Wołodzko.

Zapraszamy do CSW Łaźnia!
 
 
 
 
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska