ŁAŹNIA 1 2009 - Dorota Walentynowicz BLACK BOX. INSTALACJA MULTIMEDIALNA
16.01 – 8.02.2009
Wernisaż / Performance 16.01.2009, godz. 18:00
 
Twórczość Doroty Walentynowicz najkrócej można byłoby opisać jako konceptualną - interesują ją zagadnienia związane z definicją fotografii, podstawową dla  niej kategorią światła. Drugim ważnym zagadnieniem jest proces translacji – przekładania prywatnej przestrzeni na doświadczenia obiektywne. Sztuka dla Doroty Walentynowicz rozgrywa się w przestrzeni stosunków międzyludzkich a nie w zamkniętej sferze prywatnej, wewnętrznej. W poszczególnych realizacjach ważne miejsce odgrywa widz. Proces interpretacji, odczytywania znaczeń konstytuuje się poprzez  zabawę/grę twórcy z odbiorcą. Reguły ustala artystka pozostawiając sobie rolę dyrygenta sytuacji. Współudział widza jest podstawowym warunkiem zaistnienia pracy, nie tylko w  warstwie formalnej ale również treściowej - dopełnienia  refleksję teoretyczną.
Centralnym punktem instalacja Black box będzie czarna skrzynka, tajemniczy przedmiot – pośrednik, w którym w niczym w flusserowskim „apparatusie” zachodzić będą niewidoczne zdarzenia – „znaczenie zdaje sie wnikać do pośrednika (aparatu-opertora) z jednej strony (input) by wypłynąć z drugiej (output), przy czym samo przechodzenie, zdarzenie we wnętrzu pośrednika pozostaje utajnione; pośrednikiem jest czarna skrzynka". Całkowicie zautomatyzowane aparaty w filozofii Viléma Flussera nie potrzebują ludzkiej interwencji, ale dla wielu z nich uczestnicy są niezbędni jako gracze i funkcjonariusze.

Kurator: Agnieszka Kulazińska


Dorota Walentynowicz jest absolwentką Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego (2001),  wydziału Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (2005), Królewskiej Akademii Sztuk i Konserwatorium Królewskiego (Haga, Holandia, 2007). Dwukrotnie otrzymała Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska oraz Miasta Gdańska, a także Stypendium Kulturalne Miasta Bremy, stypendium rządu holenderskiego HSP Huygens oraz subsydium Stichting Niemeijer Fonds (Dordrecht, Holandia).
 
  
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska