ŁAŹNIA 1 2009 - Iv Toshain CAMOUFLAGE PREDATOR SPECIES
23.10 – 27.12.2009
Otwarcie 23 października 2009, godz 18.00

Kurator: Agnieszka Kulazińska
 
Iv Toshain (r.1980) jest absolwentką wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz podyplomowych studiów z zakresu malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Mediolanie. Jej prace prezentowane były na całym świecie w ramach wystaw zbiorowych i indywidualnych m.in. w Bułgarii, Rumunii, Turcji, Meksyku, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. Iv Toshain na stałe mieszka i pracuje we Wiedniu. Tworzy fotografie, rysunki, obrazy, filmy, obiekty, instalacje.

Seria "Camouflage Predator Species" to pytanie o ewolucję. Co wydarzy się w jej dalszym procesie? Czy powstanie nowy gatunek? Artystka w swoich pracach stara się przewidzieć jej możliwe drogi. Jej filmy, fotografie, rysunki kreują świat hybrydalnych stworów, nowego gatunku powstałego z mutacji oraz symbiozy roślin, zwierząt i ludzi. Gatunek ten, żeby przeżyć dostosowuje się do panujących reguł, społecznych kodów, stereotypów – pragnienia piękna, towarzyszącej mu próżności, przemijania, okrucieństwa, brutalności, siły, konsumpcjonizmu, nastawienia na zysk, przestępczości, itp. Prace artystki tworzą świat kolejnego stopnia ewolucji, powstałego w wyniku analizy środowiska i współczesnych homo sapiens. Są odpowiedzią na eksperymenty genetyczne, szczególnie stworzenie przez naukowców brytyjskich pierwszego ludzko-zwierzęcego embrionu.

Prace Iv Toshain wynikają z obserwacji świata współczesnego. Przetworzone przez artystyczną wyobraźnię i wrażliwość są rodzajem ostrzeżenia, gry z odbiorcą ukrywającej pod atrakcyjną wizualnie, barokową formą poważne przemyślenia i pytania.

 
Wystawa dofinansowana przez Austriackie Forum Kultury.
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska