ŁAŹNIA 1 2012 - Mario De Vega
20 PAŹDZIERNIKA 2012, GODZ. 19:00  
W swoich dziełach poprzez wypadki i ich rezultaty, działania, procesy iprzedmioty, które koncepcyjnie łączą się z działalnością akustyczną stara siędociec wartości wrażliwości badając przyczyny i skutki, które determinują budowęrzeczywistości. Występuje na scenie i prezentuje swoje prace w różnychokolicznościach takich jak festiwale, galerie, muzea w Europie, Meksyku, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Rosji, Korei i Japonii. Dąży do zbadania sferspołecznych i estetycznych poprzez zastosowanie wielorakich nośników swoistych dla miejsca interwencji, fotografii, performance, projekty, wideo, rzeźbę iinstalacje dźwiękowe.

http://mariodevega.info

Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska