ŁAŹNIA 1 2008 - GALERIA ZEWNĘTRZNA MIASTA GDAŃSKA - OTWARCIE LKW GALLERY
24.06.2008, godz.12:00
 
 
Kurator:  Jadwiga Charzyńska
Koordynacja: Anna Szynwelska
 
We wtorek 24 czerwca o godz. 12.00 otwieramy LKW GALLERY – zwycięski projekt I edycji Międzynarodowego Konkursu Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska. Zapraszamy na uroczystość pod wiaduktem przy ul. Szopy, gdzie już od wtorku dzieci i młodzież Dolnego Miasta będzie mogła spędzać ciekawie czas.
 
Inauguracja LKW Gallery będzie miała formę festynu dla dzieci i młodzieży połączonego z działaniami artystycznymi i warsztatowymi, zorganizowanymi i poprowadzonymi przez zespół edukacyjny CSW Łaźnia oraz Stowarzyszenie Artystyczne Kultywator 3Miejski.
 
W PROGRAMIE:
 
Godz.12.00
Uroczyste otwarcie LKW Gallery: przecięcie wstęgi, spotkanie z Lexem Rijkersem i Danielem Milohnicem – autorami projektu, zwiedzanie „ciężarówki”, bankiet dla gości i uczestników warsztatów, pokaz filmów dokumentujących działania edukacyjne CSW Łaźnia na Dolnym Mieście (m.in. projekt „Wędrowcy”) – wewnątrz LKW Gallery
 
12.15-15.00
Festyn dla dzieci i młodzieży z atrakcjami i działaniami warsztatowymi w ramach partnerskiego projektu „Miasto zDolnych dzieci” – m.in. nauka chodzenia na szczudłach, gry i konkursy, nauka sztuk kuglarskich, malowanie twarzy, pokaz taneczny, występ wokalny młodzieży z Dolnego Miasta – prowadzenie: członkowie Stowarzyszenia Artystycznego KULTYWATOR 3MIEJSKI
 
12.15-15.00
Warsztaty plastyczne zespołu edukacyjnego CSW ŁAŹNIA „Historie opowiedziane inaczej” – m.in. wycinanie i odbijanie szablonów, warsztaty foto-wideo, rzeźba, malarstwo i rysunek, tworzenie plenerowego dzieła sztuki.
 
LKW Gallery Lexa Rijkersa i Daniela Milohnica to zwycięski projekt I edycji Międzynarodowego Konkursu Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska, który odbył się w 2005 roku. Zakleszczona pod wiaduktem przy ul. Szopy ciężarówka ich projektu w sposób symboliczny przedstawia odseparowanie dzielnicy Dolne Miasto poprzez odcięcie jej od centrum wiaduktem komunikacyjnym oraz odzwierciedla różnice w sytuacji socjalnej i mentalnej dwóch różnych sąsiadujących ze sobą miejsc. Usytuowanie LKW Gallery w przestrzeni publicznej pozwoli na większą integrację społeczności lokalnej, edukację dzieci i młodzieży oraz szereg realizacji artystycznych i projektów społecznych aktywizujących mieszkańców. Ciężarówka dzięki swej strukturze stanie się łatwo dostępnym, alternatywnym centrum kultury – miejscem gdzie odbywać się będą warsztaty, wystawy, koncerty, pokazy filmowe, a także inne formy aktywności kulturalnej i artystycznej.
 
Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska to długofalowy projekt Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia mający na celu stworzenie kolekcji trwałych dzieł sztuki w przestrzeni miejskiej. Stanowi ona poważny krok na drodze do zmiany charakteru dzielnicy Dolne Miasto, w której zlokalizowane jest CSW Łaźnia. W ten sposób, współdziałając w zakresie wieloletniego planu rewitalizacyjnego, instytucja wspiera proces transformacji społecznej i architektonicznej zaniedbanej dzielnicy. Realizowane dzieła wyłaniane są przez międzynarodowe jury w ramach regularnie ogłaszanych, zamkniętych konkursów. Dotąd odbyły się dwie edycje: I w 2005 i II w 2007. Rozstrzygnięcie III edycji konkursu nastąpi w 2009 roku.
 
Projekt jest realizowany przy wsparciu Prezydenta Miasta Gdańska oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 
 
    
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska