ŁAŹNIA 1 2008 - GALERIA ZEWNĘTRZNA MIASTA GDAŃSKA - POSIEDZENIE JURY III EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU
25 – 26.09.2008

W dniach 25 – 26 września 2008 w CSW Łaźnia odbyło się posiedzenie jury Międzynarodowego Konkursu „Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska” w składzie:

1/  Enrico Lunghi, Dyrektor Artystyczny Galerii Casino Luxemburg, Luxemburg
2/  Jacek Dominiczak, wykładowca Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk, Polska
3/  Bettina Steinbrügge, kurator, Dyrektor Artystyczny Andersen’s Contemporary,   Berlin, Niemcy
4/  Adam Budak, kurator Museum-Joanneum w Grazu, Austria, reprezentowany na posiedzeniu przez Norberta Webera
5/  Norbert Weber, członek międzynarodowej rady ekspertów Muzeum Sztuki Współczesnej Łotwy w Rydze, Łotwa
6/  Julia Draganovic, Dyrektor Artystyczny Palazzo delle Arti Napoli, Neapol, Włochy
7/  Jadwiga Charzyńska, Dyrektor CSW „Łaźnia” w Gdańsku, Polska


Na posiedzeniu, zgodnie z regulaminem konkursu, z 12 zgłoszonych artystów i architektów jury dokonało wyboru ośmiu kandydatów. Każdy z jurorów miał prawo do prezentacji dwóch propozycji. Jurorzy poprzez wielostronność podejścia do twórczości przedstawionych kandydatów ukazali szerokie możliwości dla funkcjonowania sztuki w przestrzeni publicznej. Zaprezentowani artyści posiadają znaczące osiągnięcia w dziedzinie architektury, malarstwa, rzeźby, designu.

Jury dokonując wyboru kierowało się adekwatnością propozycji artystycznych do przestrzeni wyznaczonej do III edycji konkursu, względami estetycznymi i znaczeniem społecznym. Wybrani kandydaci to zarówno wysoko cenieni przez krytyków twórcy o międzynarodowej sławie, jak i dobrze rokujący, młodzi artyści i architekci.


Wybrani przez jury uczestnicy konkursu:

1. Fred Hatt, Szwajcaria / Daniel Schlaepfer, Szwajcaria
2. Miks Mitrevics, Łotwa
3. Tommi Grönlund, Finlandia / Petteri Nisunen, Finlandia
4. Su-Mei Tse, Luxemburg
5. Marco Godinho, Portugalia
6. Ivan Moudov, Bułgaria
7. Carmen Einfinger, Wielka Brytania/USA
8. AGREST Group, Polska

Kolejnym artystą biorącym udział w III edycji konkursu jest Fernando Sanchez Castillo (Madryt), którego praca konkursowa dla II edycji konkursu nie dotarła w całości i decyzją jury postanowiono zagwarantować artyście udział w następnej edycji.


Do końca lutego 2009 r. wymienieni artyści zaproszeni zostaną do Gdańska, aby na miejscu w pełni zapoznać się z przestrzenią przeznaczoną do realizacji dzieł artystycznych, problemami społecznymi i potrzebami mieszkańców dzielnicy, oraz wziąć udział w warsztatach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dolnego Miasta.
Do dnia 30 czerwca 2009 przygotowane zostaną projekty na zagospodarowanie przestrzeni objętej III edycją konkursu, czyli pasa rozgraniczającego jezdni przy ulicy Dolnej, łączącego ulicę Łąkową z Jaskółczą, a jednocześnie pełniącego funkcję pętli autobusu 121.
Jurorzy zdecydowali również, że kolejne ich spotkanie, które poświęcone zostanie dokonaniu wyboru trzech zwycięskich projektów, odbędzie się 8 lipca 2009.


Patronat honorowy nad III edycją Międzynarodowego Konkursu „Galeria
Zewnętrzna Miasta Gdańska” objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdan Zdrojewski.
Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konkursu jest Prezydent Miasta
Gdańska Paweł Adamowicz.
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska