ŁAŹNIA 1 2010 - GALERIA ZEWNĘTRZNA MIASTA GDAŃSKA - KONFERENCJA PRASOWA
Zapraszamy na konferencję prasową, podczas której zaprezentowane zostaną nowe projekty zrealizowane w ramach Międzynarodowego Konkursu „Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska”.

Konferencja odbędzie się 02 lutego 2010 o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, sala 315.

W grudniu 2009 na terenie Dolnego Miasta pojawiły się nowe dzieła sztuki zrealizowane w ramach projektu Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska.

Pierwszą z prac oddanych do użytku jest Niewidzialna Brama [Invisible Gate] wg. projektu grupy Front Studio z Nowego Jorku. Jest to kolejne dzieło, obok studia „LKW Gallery” (ale i nie ostatnie) wpisane w przestrzeń wiaduktu przy ul. Szopy.Drugim projektem zrealizowanym w grudniu 2009 jest nagrodzony w II edycji konkursu GZMG w 2007 roku Staging Anonymous autorstwa Dominika Lejmana (Polska) – instalacja świetlna wpisana w przestrzeń przejścia podziemnego na skrzyżowaniu ul. Łąkowej i Podwale Przedmiejskie.Oficjalna inauguracja obu obiektów odbędzie się 2 lutego, a włączenie ich do programu wydarzeń artystycznych nastąpi 14 maja 2010 roku (w przeddzień Nocy Muzeów) i będzie połączona z rozpoczęciem kolejnego sezonu warsztatów edukacyjno-artystycznych prowadzonych w studio LKW Gallery w ramach projektu Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska.

W lecie 2010 roku zamierzamy także oddać do użytku drugi z nagrodzonych projektów II edycji konkursu GZMG – „Untitled” autorstwa Esther Stocker (Austria). Praca ta również będzie usytuowana w przestrzeni przejścia podziemnego na skrzyżowaniu ul. Łąkowej i Podwale Przedmiejskie i będzie stanowić architektoniczne uzupełnienie do efemerycznej pracy Dominika Lejmana.
Z kolei zwycięskie projekty III edycji konkursu doczekają się realizacji w 2011 („Amber Drops” Daniela Schlaepfera i Freda Hatta ze Szwajcarii) i 2012 roku („Scent of Colour” Carmen Einfinger, USA oraz „Leader Swing” Fernando Sancheza Castillo, Hiszpania).


Konferencję prasową otworzy Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, który jest także przewodniczącym komitetu organizującego Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska. Ponadto w konferencji uczestniczyć będą m.in.: Dominik Lejman – autor instalacji Staging Anonymous,  artysta światowej sławy, który w sposób niepowtarzalny zestawia projekcje wideo z otaczającą architekturą i malarstwem, Jadwiga Charzyńska – dyrektor CSW Łaźnia i kurator GZMG, przedstawiciele Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Zarządu Dróg i Zieleni oraz Jakub Szczepański – architekt, historyk architektury i konserwator zabytków, który po konferencji oprowadzi zebranych po Dolnym Mieście i opowie o uwarunkowaniach architektoniczno-społecznych dzielnicy oraz o znaczeniu projektu GZMG dla tej części Gdańska i przemianach, które zostały zainicjowane.
Z kolei program edukacji artystycznej – będący integralną częścią GZMG – przybliżą Mikołaj Jurkowski koordynator programu edukacyjnego w CSW Łaźnia oraz Elżbieta i Ewa Okroy, kuratorki projektu edukacyjno-artystycznego dla dzieci i młodzieży z Dolnego Miasta „Auto Art”, prowadzonego w studiu warsztatowym LKW GALLERY. Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska to projekt, który wpisuje się w szerszy zakres prac, mających na celu rewitalizację dzielnicy Dolne Miasto – obszaru pełnego niepowtarzalnych zabytków, lecz odizolowanego od centrum i zdegradowanego. GZMG jest przewidziana jako założenie wieloletnie i ma służyć powstaniu trwałej kolekcji dzieł sztuki w przestrzeni miejskiej. Podejmowane działania mają także przyczynić się do zmiany charakteru dzielnicy, w której zlokalizowane jest CSW Łaźnia. Przestrzeń miejska zagospodarowywana będzie przez lata, a realizowane dzieła wyłaniane w ramach regularnie ogłaszanych, zamkniętych, międzynarodowych konkursów. Ważnym elementem projektu jest także edukacja dzieci i młodzieży, prowadzenie stałych warsztatów edukacyjnych w obrębie powstających dzieł sztuki. W ten sposób CSW Łaźnia proponuje włączenie się w proces transformacji społecznej i architektonicznej Dolnego Miasta.

Warto też wspomnieć o nawiązaniu do podobnych przedsięwzięć realizowanych na świecie, np. akcji wpisywania dzieł sztuki w przestrzeń publiczną organizowanej przez Public Art Fund w Nowym Jorku (Manhattan, okolice Rockefeller Center), stworzenia permanentnej kolekcji dzieł sztuki w Berlinie na terenie dzielnicy Potsdamer Platz czy kolekcji instalacji artystycznych, która zaistniała w Liverpoolu w latach 2008-09, w trakcie, gdy miasto było Europejską Stolicą Kultury.
Trzeba podkreślić, że sztuka publiczna stanowi także alternatywę dla elitarnej sztuki galerii i szansę dla artystów na pozyskanie masowego odbiorcy, dotarcie do osób, które na co dzień nie mają kontaktu ze sztuką.
Gdańsk, realizując program Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska i tworząc swoiste „dzielnice sztuki”, ma szansę dołączyć do grona europejskich stolic artystycznych.


Patronat honorowy nad III edycją Międzynarodowego Konkursu „Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska” objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, będący również Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konkursu oraz Marszałek Województwa Pomorskiego, Jan Kozłowski.
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska