ŁAŹNIA 1 2007 - IMPROWIZACJE BUTOH
19.01.2007, godz.18:00
 
TANIEC: Anna Brałkowska & Caroline Lundblad –  uczennice SU-EN Butoh Company (Almunge, Szwecja)

DŹWIĘK: ROGULUS X SZWELAS und GOS
Anna Brałkowska  – uczennica SU-EN Butoh Company od 2005 r. Od tego roku bierze udział w spektaklach, projektach, improwizacjach, performance, realizacjach filmowych tworzonych przez SU-EN Butoh Company:
Fragrant, 2005
Scrap Life, film, 2005
Scrap Project, 2005
The Wrestling Event, 2005
Friktionans, 2006
Wrestling Event II, 2006
Electrified, 2006
In Red, 2006
Improwizacje z kontrabasistą Joelem Gripem, 2006
 
Caroline Lundblad – uczennica SU-EN Butoh Company od 2005 r. W latach 2003-2004 wystąpiła w kilku projektach grupy. Od 2005 roku bierze udział w spektaklach, realizacjach filmowych, improwizacjach, performance tworzonych przez SU-EN Butoh Company:
Chicken Project 2003, 2004
Scrap Project,2004
Fragrant, 2005
Scrap Life, film, 2005
Scrap Project, 2005
The Wrestling Event, 2005
Friktionans, 2006
Wrestling Event II, 2006
Electrified, 2006
In Red, 2006
Improwizacje z kontrabasistą Joelem Gripem, 2006

ROGULUS X SZWELAS und GOS to koncertujący od 2000 r. zespół muzyków-kompozytorów, wykorzystujących rzadkie techniki artykulacji dźwięku i preparacji oraz eksperymentujących w obszarze współczesnych form wyrazu. Jako wykonawcy stosują nieortodoksyjne techniki gry na instrumentach, koncentrując się przede wszystkim na sonorystycznych aspektach muzyki. Rogulus i Szwelas są ponadto założycielami niezależnej wytwórni nagraniowej "TNS Records RXS", działającej we współpracy z fundacją TNS z Gdańska.
Patronat honorowy: Konsulat Generalny Szwecji

BUTOH - kontrkulturowa forma teatru tańca współczesnego, która narodziła się w Japonii  na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Nazywany "Ankoku butoh" - tańcem ciemności, butoh zrywa z kanonami tradycyjnej sztuki (nie tylko japońskiej). Powstał w atmosferze buntu wobec dominacji kultury euro-amerykańskiej. Taniec ten, odwołujący się do starych wierzeń, obrzędów i ludowej estetyki brzydoty, sam w sobie jest świętem i rytuałem wyzwalającym wewnętrzną energię i eksplorującym mroki podświadomości. Z premedytacją ukazuje zakazane dotąd obszary życia.
Nie opiera się on na żadnej technice (w tradycyjnie rozumianym sensie techniki tanecznej), a zamiast choreografii czy pozycji tanecznej proponuje "totalną obecność".
„Totalną obecność” w tańcu butoh można osiągnąć dzięki przyjęciu przez tancerza szczególnej psychofizycznej postawy określanej pojęciem butoh-body (jap. butoh-tai). Nie oznacza ono fizycznego ciała, ale stan umysłu, czy raczej jedność ciało-umysł. Stan ten – podobny świadomemu śnieniu – jest przekroczeniem dualizmu przedmiot-podmiot, świadomość-nieświadomość. Ciało tancerza butoh nie jest obiektem kontrolowanym i kierowanym przez wolę podmiotu. Taniec butoh jest procesem czystego doświadczenia (medytacją w ruchu), w którym to nie tancerz tańczy, ale „jest tańczony”.
 
  
 
  
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska