ŁAŹNIA 1 2008 - PANEL DYSKUSYJNY W NAWIĄZANIU DO WYSTAWY DOWCIP I WŁADZA SĄDZENIA.ASTEIZM W POLSCE 
07.03.2008, godz.18:00 
 
Panel będzie poświęcony problematyce dowcipu i został zatytułowany przez jego pomysłodawcę – kuratora wystawy  Kazimierza Piotrowskiego- jako ,,Dowcip i władza sądzenia. U podstaw asteiologii”. Asteiologia (od. grec. asteidzomai – być dowcipny) byłaby tu pojęta jako dyscyplina zajmująca się studiami nad dowcipem i sumująca badania, które rozwijają się przynajmniej od epoki manieryzmu i pozostają w ścisłym związku z estetyką, jakkolwiek wykraczają poza jej paradygmat. Chcemy zastanowić się nad kategorią dowcipu (np. ingenium comparans, ingenium argutum, acutum ingenium, wit, der Witz etc.) jako formą poznania, inwencji, ekspresji, komunikacji społecznej oraz nad jego innymi funkcjami, nie redukując dowcipu do formy komizmu czy śmieszności, lecz pojmując dowcip możliwie szeroko jako pewien modus intelligendi, agendi, operandi etc., a przede wszystkim jako modus essendi, zakorzeniony w tradycji greckiej paidei. Interesują nas nie tylko filozoficzne, w tym estetyczne teorie dowcipu, pojmowanego na gruncie danej teorii umysłu czy antropologii, konkretnej doktryny estetycznej czy teorii sztuki, lecz również jego funkcjonowanie w sztuce, szczególnie w sztuce awangardowej i neoawangardowej, aż do czasów obecnych, gdy osiągnął on stan hipertrofii, o czym świadczy nasza wystawa
Goścmi panelu będą: prof. Grzegorz Dziamski, prof. Bohdan Dziemidok, prof. Roman Kubicki, dr Tomasz Załuski, Marek Sobczyk i kurator dr Kazimierz Piotrowski.

Wstęp wolny.

Zapraszamy.
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska