ŁAŹNIA 1 2012 - Gdańsk OdNowa: Labirynt, Konrad Zientara


Start: 18 listopada – przestrzeń miejska Gdańska, przestrzeń wirtualna

www.outdoor.niezba.org, www.gdanskodnowa.pl

Projekt  Konrada Zientary składać będzie się z dwóch labiryntów. Pierwszego dostępnego w internecie www.outdoor.niezba.org, drugiego do odkrycia w przestrzeni miasta po 18 listopada.

Każde miasto to palimpset, przestrzeń składająca się z wielu warstw, szeregu potencjalnych odczytań. Budynki tworzą labirynt, zwłaszcza dla przybysza jawią się jako nieznane. Obcy w przestrzeni powoli zaczyna ją odkrywać, ustalając punkty, które pomagają mu w nawigacji. Konrad Zientara projektem buduje własną mapę, miejski labirynt, proponuje subiektywną drogę eksploracji. Pokazuje swoje miasto – wirtualną, wyśnioną, tajemniczą metropolię, której pierwowzorem jest realny Gdańsk.

Część projektu realizowana w przestrzeni Gdańska przybierze formę miejskiej gry, uczestnicy wciągnięci zostaną w poszukiwanie tajemniczych znaków w mieście wyznaczających miejski labirynt artysty.  Czy po ich odkryciu miasto zostanie odczytane na nowo? Szukajcie mapek po 18 listopada.

Gdańsk OdNowa to projekt artystyczno-społeczny, którego celem jest postawienie pytania, jakie jest prawdziwe oblicze miasta nad Motławą. Bazą projektu  jest strona internetowa działająca od września 2010 roku. Każdy może podzielić się na niej swoją historią związaną z miejscem.  Strona ma formę mapy budowanej z historii mieszkańców.

Jaki jest mój Gdańsk? Jak go doświadczam? Próbą odpowiedzi na te pytania jest Gdańsk OdNowa.  Czy moje miasto przypomina pocztówkowe widoki? A może jest atrakcyjniejsze? Projekt ma na celu stworzenie miasta  od nowa. Pokażmy Gdańsk poza Gdańskiem, czy może odkryjmy ile jest Gdańska w Gdańsku.

 Projekt jest wspólną inicjatywą Urzędu Miasta Gdańska, CSW Łaźnia, Gdańsk 2016.

 

Pisz na adres: redakcja@gdanskodnowa.pl ; Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, ul. Jaskółcza 1; 80-767 Gdańsk lub skorzystaj z formularza na stronie www.gdanskodnowa.pl

Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska