ŁAŹNIA 1 2012 - Żywa Biblioteka Trójmiasto – 3 edycja
 

Czym jest Żywa Biblioteka ?

Żywa Biblioteka jest metodą edukacji nieformalnej służącej do promocji Praw Człowieka oraz szerzenia idei uczenia się Życia razem w współczesnym społeczeństwiewykorzystaną w 45 krajach na całym Świecie.

Idea Żywej Biblioteki opiera się na założeniu, iż najlepszą formą na zrozumienie różnorodności jest bezpośrednie spotkanie się z nią dlatego skupia osoby reprezentujące grupy, które narażone są na zjawisko dyskryminacji oraz stereotypizacji. Są to przedstawiciele i przedstawicielki mniejszości narodowych, etnicznych, społecznych, seksualnych,religijnych, zawodowych oraz innych, którzy dzięki swej dostępności dają nam możliwość weryfikacji własnych poglądów dotyczących grup dyskryminowanych lub z różnych przyczyn wykluczanych ze społeczeństwa.

Osoby te stają się Żywymi Książkami,które zgodnie z regulaminem Żywej Biblioteki można wypożyczyć na określony czas w celu odbycia otwartej rozmowy.

W Trójmieście odbędzie się już trzecia edycja.

15-16 WRZEŚNIA 2012, godz. 12:00 – 20:00 

Wstęp wolny!

 

 

Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska