ŁAŹNIA 1 2009 - Under the bridge – Roman Dziadkiewicz Osiem artystycznych interwencji w miejskie przestrzenie Gdańska i Liverpoolu
01.05-30.10.2009
 
Artyści:
Liverpool – Garston: Dorota Buczkowska, Roman Dziadkiewicz, Elżbieta Jabłońska, Łukasz Jastrubczak
Gdańsk – Dolne Miasto: Ross Dalziel, Kevin Hunt, Meave Rendle, Rita Slater.

Kuratorzy: Agnieszka Kulazińska, Kevin Hunt, Rita Slater.

Projekt “Under the bridge” rozpoczął się w 2008 roku jako część projektu „For the like of us..” Liverpool Biennale realizowanego w ramach program Cities on the edge. Projekt „Under the bridge” dofinansowany został z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Promocja kultury polskiej zagranicą”. Prezentacja polskich artystów w Anglii będzie częścią obchodów Sezonu Polskiego w Wielkiej Brytanii.
 

3-11 czerwca 2009
Roman Dziadkiewicz, „Mosty (narzędzia do przekraczania ograniczeń w emocjonalnym zaangażowaniu)”

Twórczość Romana Dziadkiewicza  wychodzi poza tradycyjnie rozumiane formy sztuki. Artysta porusza się na pograniczu działalności artystycznej i społecznej. Projekty mogą przyjąć formę warsztatów (Warsztaty myślenia, 2004), ankiet (np. Co jest ważne a co najważniejsze, od 2000), tekstów i manifestów (np. Manifest nicnierobienia, 2004) czy długoterminowych studiów badawczych.
Działania Dziadkiewicza to nieustanny proces - eksperyment, w którym sam artysta rezygnuje z uprzywilejowanej pozycji twórcy, wyznaczając sobie rolę  badacza, obserwatora lub obiektu badań. Przedmiotem są  różne możliwości zaistnienia artysty w strukturze opresyjnej kultury, postępująca dezintegracji dzieła sztuki w kontekście zagadnień politycznych, społecznych i ekonomicznych. Romana Dziadkiewicza interesuje dychotomia rzeczywistość – fikcja.
Projekt w Garston „Mosty (narzędzia do przekraczania ograniczeń w emocjonalnym zaangażowaniu)” będzie próbą zbudowania eksperymentalnych połączeń pomiędzy doświadczeniami indywidualnymi, intymnymi a grupowymi, „zmierzenia się z motywem obojętności i jego przeciwieństwem (ukrytym, historycznym, zapomnianym, potencjalnym, wymarłym, wytęsknionym, wstydliwym) zaangażowaniem emocjonalnym (w sprawy prywatne i/lub publiczne). Obojętność jest wyjściową, kłopotliwą perspektywą, która definiuje spojrzenie na Garston (i podobne miejsca) z zewnątrz - z perspektywy artysty-turysty. Przekroczenie niemocy, a przynajmniej zbudowanie kilku abstrakcyjnych, metaforycznych (modeli) mostów w stronę zaangażowania jest celem działań. Garston, jego lokalność społeczno-kulturowa, historia, topografia (stare doki, błoto, przenikanie się znikającego przemysłu z powracającą nieśmiało naturą), zestawione z pojedynczością, indywidualnymi charakterami i historiami poszczególnych osób zaproszonych do udziału w projekcie utworzyć ma jeszcze jedno połączenie – pomiędzy skalą makro i skalą mikro.” – opisuje swój projekt artysta. 
Projekt-proces przybierze formę serii dyskretnych działań, interwencji, mikro-performansów i obserwacji, realizowanych z udziałem zaproszonych do współpracy mieszkańców Garston.
Dziadkiewicz Roman studiował na Akademii Pedagogicznej w Opolu oraz Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie (dyplom 1997 pracownia prof. Stanisława Rodzińskiego). Zajmuje się praktyką interdyscyplinarną poruszając się na styku tradycji artystycznych i badwczych a także poszukiwaniami w przestrzeni społecznej - jako aktywista, animator życia kulturalnego i społeczngo. Jest inicjatorem i współzałożycielem Stowarzyszenia Artystycznego Ośrodek Zdrowia SAOZ oraz fundacji 36,6. Mieszka i pracuje w Krakowie.
Swoje prace prezentował na wystawach indywidualnych i zbiorowych między innymi w Krakowie, Warszawie, Kijowie, Sztokholmie, Cleveland, Dreźnie, Londynie, Budapeszcie. Wybrane projekty artystyczno-społeczne: 2001 the Eating Holiday – social space; 2002–2004 The Camel Workshop – road performance; 2002 Dom (Home)- co-creating of collective place for live, art, work and play, Kraków; 2002 Money – no funny (Pieniadze szczescia nie daja), workshop and exhibition, Manhattan gallery, Lódz; 2003 - 2004 The workshop of thinking (with f36,6), Malinowe, Mumbai, 2004 Switzerland in the Middle East (the workshop project accompanied to the Symposium ‘Geography of changes’), Kunstmuseum Bern, 2005 SFX:Publicznosc, research and art project, Poland / Germany (and group exhibition at Westfälischer Kunstverein, Muenster); 2005 Robinson Crusoe or Stranger then Paradise, Spaces Gallery, Cleveland (OH), 2006 Imhibition, National Museum,  Kraków, 2009 C-D-G, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa. 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska