ŁAŹNIA 1 2008-2011 - CITIES ON THE EDGE
Projekt „Cities on the edge” początkowo zakładał partnerską współpracę na polu kultury sześciu miast portowych - Liverpoolu, Bremy, Istambułu, Marsylii, Neapolu i Gdańska, które z jednej strony łączy specyficzne położenie „na krawędzi” z daleka od kulturalnego centrum kraju, z drugiej strony każde z nich posiada niesamowicie bogatą kulturę i historię. Dzięki projektowi z obszarów granicznych nastawionych bardziej na państwa sąsiadujące niż własny kraj, wybrane miasta stają się miejscami w centrum, oknem pozwalającym przyjrzeć się bliżej danej kulturze, narodowi. W 2008 roku Gdańsk zaangażował się w kilka działań ramach „Cities on the edge”. Pierwszym z nich był projekt For the Likes of Us... dotyczący animacji społeczno-kulturalnej, który stawiał pytanie o obszary wykluczone, ich rewitalizację i ponowne przywrócenie miastu.  Kolejnym był Contacting the Word – program otwierający projekt na kultury pozaeuropejskie z Azji, Ameryki Południowej, a także Afryki. Ogromnym sukcesem okazał się projekt muzyczny - Streetwaves, który w latach 2009-2011 prezentował lokalnych artystów i mniej znane miejsca w Gdańsku. Po 2008 roku projekt „Cities on the edge” kontynuowany był na zasadzie partnerstwa na poziomie poszczególnych organizacji, np. przy projekcie Under the bridge – współpraca przebiegała z Liverpool Biennale.  W latach 2009 – 2011, poszukując nowej formuły projektu, rozwijany był na trzech płaszczyznach prezentujących Gdańsk, jako ‘edgy city’, ‘city on the edge’ – (miasto portowe w basenie Morza Bałtyckiego) i miasto otwarte.

Gdańsk - `edgy city`
To część projektu planowana na lata 2011 – 2014, obejmująca serię wystaw, które skupiają się na sztuce spoza kontynentu europejskiego. W ramach projektu każdego roku zostaną pokazane prace artystów z miejsc, w których sztuka jest stosunkowo rzadko prezentowana.  W ubiegłym roku odbyła się wystawa młodych twórców z Palestyny Here&Now. W roku 2012 pokażemy ekspozycję prac artystów z Chile - kraju doświadczonego wojskową dyktaturą, skupionych wokół Caja Negra. Planowany jest również projekt prezentujący prace artystów z Kuby (2013), a także kulturalna wymiany pomiędzy Polską a Chinami (2014).

Gdańsk - ‘city on the edge’
Jest częścią projektu realizowanego od 2010 do 2013 roku i przedstawia Gdańsk jako miasto portowe basenu morza Bałtyckiego. Obejmuje m.in. międzynarodowy projekt Art Line, realizowany we współpracy z instytucjami kultury z Elbląga, południowej Szwecji oraz z Rostocka. W czasie trwania projektu debatujemy o sztuce w przestrzeni publicznej oraz o sztuce cyfrowej. Prowadzimy również akcję kolekcjonowania opowieści „ludzi morza”, czyli tych wszystkich, którzy są z nim związani zawodowo. Zebrane przez artystów materiały mają zainspirować ich do tworzenia prac. Dodatkowo w ramach Art Line w 2011 roku odbyła się międzynarodowa konferencja W stronę trzeciej kultury. Koegzystencja sztuki, nauki i technologii, dotycząca skomplikowanych zależności miedzy artystami a naukowcami, stawiająca kluczowe pytania z zakresu współczesnej etyki. Tym samym projekt ten był komplementarny z „Art & Science Meeting”, który kontynuujemy w ramach Cities on the Edge. W ramach projektu odbyły się także wystawy prezentowane podczas Festiwalu Wilno w Gdańsku.

Gdańsk - miasto otwarte
Chcąc zbudować wizerunek Gdańska jako miasta otwartego realizujemy szereg działań mających na celu włączanie się w międzynarodowy obieg sztuki.  W ramach projektu odbyła się wystawa Gilbert&George Jack Freak Pictures, prezentująca największy cykl obrazów, jaki artyści stworzyli w swojej dotychczasowej karierze oraz BritCult - festiwal poświęcony kulturze brytyjskiej. Wydawany jest także internetowy kwartalnik Intertekst – publikujący teksty o różnych zagadnieniach kultury współczesnej (w języku polskim i angielskim).


W projekt „Cities on the edge” wpisuje się również Young Polish Artists on Tour – cykl prezentujący prace młodych polskich artystów w stolicach europejskich, w 2011 w Berlinie i Madrycie, którego celem jest z jednej strony promocja młodych, z drugiej postawienie pytania, jak sztuka może wpłynąć na zmianę wizerunku kraju.


Na następne lata planowany jest rozwój nowych i wzmocnienie dotychczasowych podstaw partnerstwa z Liverpoolem – projekty City States (2012), w obszarze Basenu Morza Bałtyckiego – Art Line (2012-13) oraz projekt duńskiej artystki Maj Hasager (2012), analizujący specyfikę Gdańska jako miasta portowego.

Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska