ŁAŹNIA 2 2013 - Witosław Czerwonka - Trzy sny
Witosław Czerwonka
Trzy sny
 
24 MAJA - 23 CZERWCA 2013
WYSTAWA PREZENTOWANA W KALINIGRADZIE 
Bałtycki Oddział Państwowego Centrum Sztuki Współczesnej w Kaliningradzie
 
Retrospektywna wystawa Witosława Czerwonki – profesora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz wychowawcy młodego pokolenia twórców wypowiadających się za pomocą nowych mediów. Prezentuje rosyjskiej publiczności prace wideo z bogatego dorobku tego artysty, które skupiają się wokół zagadnień definiowania i redefiniowania przestrzeni oraz prób stworzenia opisu zmian tożsamości za pomocą środków wizualnych.
Osadzone w minimalistycznej estetyce, mające wyraźny konceptualistyczny rodowód, są jednocześnie pełne osobistej, wizualnej poetyki. Wrażliwy na uroki malarskiej powierzchni dzieła filmowego widz nie pozostanie wobec nich obojętny.
 
Projekt „Bliski nieznajomy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.
 
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska