ŁAŹNIA 1 ŁAŹNIA 2 2013 - Monika Waraxa, Kuba Budzyński, Bartek Bartosiński Zróbmy to razem
Close Stranger
Sztuka w przestrzeni publicznej
27-29 września 2013
Monika Waraxa, Kuba Budzyński, Bartek Bartosiński Zróbmy to razem
Billbordy w przestrzeni miejskiej Gdańska (lokalizacja dostepna na stronie www.laznia.pl
Projekcje:
Teatr w Oknie ul. Długa
Teatr Wybrzeże-Malarnia, ul. Teatralna (koło Targu Węglowego)- projekcja w godz. 21-24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane do Mapy ©2013 Google
 
 
 
 
 
 
Mapa
Satelita
 
Zróbmy to Razem to:
Narzędzie powszechnego użytku dla odbiorców sztuki
Nowy kontekst dla sztuki w przestrzeni publicznej
Re-definicja pojęć opisujących kulturę
 
Bliscy nieznajomi tak w tytule projektu zdefiniowane zostały wzajemne kontakty sąsiedzkich krajów, partnerów przedsięwzięcia. Określenie to również w ciekawy sposób definiuje obecności sztuki w przestrzeni publicznej. Ten rodzaj działalności artystycznej wychodzi poza zamknięte galeryjne sale, pojawia się na progach ludzkich domów. Czy jest miłym sąsiadem, czy raczej mówiącym z dziwnym akcentem nieznajomym? Likwidacja granicy między dziełem a odbiorca wydaje się jednym z kluczowych pytań sztuki współczesnej. Czy sztuka w przestrzeni miasta jest odpowiedzią? 
Akcja Zróbmy to razem jest działaniem interaktywnym, powszechnie dostępnym, opartym na współpracy i udziale odbiorcy. Jej forma jest otwarta i dynamiczna. Internetowe narzędzie zaproponowane przez artystów, pozwala odbiorcy zająć miejsce twórcy, natomiast artyście daje wgląd w subiektywne opinie dotyczące jego sztuki. Dla specjalistów może być niewygodnym lustrem, ukazującym to jak artystyczne wysiłki są postrzegane.
Zróbmy to razem miało dotychczas 7 edycji, m.in.: w Galerii Zderzak, Kraków; Galerii Wizytującej, Warszawa; Galerii 2.0, Warszawa; Festiwal Narracje 2011, Gdańsk; Rich Mix, London; Metal Culture, Peterborough. W czasie kolejnych edycji zebranych zostało ponad 2000 wpisów,  w dwóch językach –  polskim i angielskim. 
W ramach re-definicji dobrze utrwalonych pojęć, które w kontekście dynamicznie zmieniającego się świata oraz potrzeb odbiorców, wymagają odświeżenia, odbiorcy byli pytani o to, kim jest artysta, co to jest sztuka i kultura. Zbiór subiektywnych opinii stworzył meta-definicje pojęć.  Obecna edycja, realizowana w ramach „Close Stranger” skupiała się na sztuce w przestrzeni publicznej, jak jest odbierana i czym jest praca artystyczna w łatwo dostępnej przestrzeni oraz czy jej wyjście z galerii zbliżyło ją do odbiorcy
Aktualna edycja Zróbmy to razem miała formę para- konkursową. Dziesięć najciekawsze wpisów pojawiło się na bilbordach, prezentowanych na terenie Gdańska. Wyboru najciekawszych opinii dokonali organizatorzy wraz z publicznością. Ze wszystkimi wpisami zebranymi przez stronę internetową działania zapoznawać się można na projekcjach prezentowanych w oknach Teatru w Oknie i drzwiach Teatru Wybrzeże-Malarnia.
Dziękujemy partnerom projektu Teatrowi Wybrzeże i Teatrowi w Oknie za pomoc w jego realizacji.
 
Lista lokalizacji bilboordów:
1. 3 maja/Dąbrowskiego kierunek Powstańców Warszawskich
2. Dąbrowszczaków/ Jagiellońska/ 1 w kier. Ruchu kierunek Centrum
3. Hallera/ Kliniczna - druga w kierunku ruchu kierunek Brzeźno
4. Kartuska/Lipowa  kierunek Obwodnica
5. Kartuska 283 kier. Auchan kierunek Obwodnica
6. Kołobrzeska 59 kierunek Czarny Dwór
7. kierunek Obwodnica kierunek Oliwa
8. Polanki 31/Kasprowicza kierunek Oliwa
9. Słowackiego 123 kierunek Centrum
10. Spacerowa /Odyseusza rondo - wyjazd z CASTORAMY (3) kierunek Centrum
11. Wyspiańskiego vis. Targowiska
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska