ŁAŹNIA 1 ŁAŹNIA 2 2013 - O nowych trendach w miejskich strategiach rozwoju kultury podczas Eurocities Culture Forum w Gdańsku
W dniach 16 - 19 października w Gdańsku spotkają się osoby odpowiedzialne za strategie kultury kilkudziesięciu miast europejskich zrzeszonych w sieci EUROCITIES. Na trwające 3 dni Eurocities Culture Forum składać się będzie szereg sesji plenarnych, spotkań 
w ramach grup roboczych oraz wizyt studyjnych. Organizatorem Forum jest Miasto Gdańsk i Instytut Kultury Miejskiej. 
Celem Forum jest podkreślanie rosnącej roli kultury jako istotnego elementu polityki publicznej oraz umacnianie dostępu i udziału w kulturze. Tematem przewodnim Gdańskiego Forum EUROCITIES są nowe trendy w miejskich strategiach rozwoju kultury. Kultura staje się coraz to bardziej istotnym czynnikiem życia miejskiego i rozwoju miast, 
i to kultura rozumiana nie tylko jako wartość artystyczna, ale także jako mechanizm społecznego włączania i rewitalizacji miast, rozwoju społeczno - gospodarczego, podnoszenia jakości życia mieszkańców. Pytanie które stawia Gdańskie Forum to: na ile tak rozumiana rola kultury ma odzwierciedlenie w realizowanych aktualnie miejskich politykach kulturalnych. 
Gdańskie Forum będzie miejscem spotkań i interaktywną platformą wymiany doświadczeń, strategii i działań wynikających z różnorodnych miejskich polityk kulturowych. Obrady będą skupiały się wokół trzech bloków tematycznych: nowe modele zarządzania, nowe modele finansowania oraz współpraca międzysektorowa. 
 
Wśród gości i prelegentów pojawią się między innymi: Luca Bergamo – Sekretarz Generalny Culture Action Europe czy Tomasz Janowski – niedawno wybrany szef biura kultury m. st. Warszawy. 
Dyskusje moderować będą między innymi: Agata Diduszko – Zyglewska, Krzysztof Monkiewicz z Narodowego Centrum Kultury czy Artur Celiński (Res Publica Nova). 
Miejscami spotkań EUROCITIES Culture Forum w Gdańsku są: Instytut Kultury Miejskiej, Nowy Ratusz, Dwór Artusa, Ośrodek Kultury Morskiej, Gdańska Galeria Miejska (na ul. Powroźniczej), Gdańska Galeria Guntera Grassa, Wyspa, CSW Łaźnia, Akademia Sztuk Pięknych. 
Goście będą mieli także szansę odwiedzić jeszcze nieotwarte siedziby Europejskiego Centrum Solidarności oraz Teatru Szekspirowskiego oraz zobaczyć spektakl Bałtyckiego Teatru Tańca „Sen Nocy Letniej”. 
----
O EUROCITIES
 
EUROCITIES to istniejąca od 1986 roku sieć najważniejszych europejskich miast, której członkami są wybrani przedstawiciele władz lokalnych. Obecnie w ramach Eurocities działa ponad 130 miast z 35 krajów. 
Celem EUROCITIES jest wymiana doświadczeń, idei, wspólne oddziaływanie na instytucje unijne w kwestiach bezpośrednio wpływających na codzienne życie Europejczyków.
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska