ŁAŹNIA 1 ŁAŹNIA 2 2014 - Wyniki otwartego naboru na rezydencje: Ruth Le Gear i Tani Candiani
Artystki Ruth Le Gear oraz Tania Candiani zostały zaproszone do realizacji swoich projektów w ramach programu rezydencji artystycznych CSW Łaźnia 2014. Działania będą miały miejsce od kwietnia do października 2014 roku. W odpowiedzi na ogłoszony w listopadzie 2013 roku konkurs, wpłynęło 118 projektów.
 
Ruth Le Gear
„W swojej twórczości skupiam się na metodach badania zjawisk niefizycznych, a zwłaszcza biologicznej pamięci wody.  W moich próbach zrozumienia tego fenomenu łączę naukę z intuicją, często wykorzystując homeopatię. Wierzę, że pomimo rozbieżności obu metod, kluczowe jest to jak je postrzegamy, a dzięki tym różnicom może powstać doświadczenie, które je scali. Teorię poznania opieram na praktyce w odniesieniu do wiedzy ukrytej i formalnej, ściśle powiązanej i nierozłącznej.
 
 
W swojej twórczości wykorzystuję różne media, m.in. film, dźwięk oraz fotografię. Moje działania w CSW Łaźnia oparte będą na badaniach, bliskiej współpracy z lokalnym środowiskiem oraz pracy w terenie. Skupię się na temacie biologicznej pamięci wody i jej obecności w dzielnicy Nowy Port .”
www.ruthlegear.com
 
 
Tania Candiani
Język, tekst, dźwięk, skojarzenia polityczne związane z przestrzenią prywatną, stanowią punkt wyjścia dla działań meksykańskiej artystki. Interesuje się tym co jest wspólne i prywatne, oraz należy do “innych”. Łącząc estetykę i język Tania Candiani bada zjawiska zachodzące w społeczeństwie. Poddaje wątpliwości tradycyjne sposoby postrzegania rzeczywistości. Bada strategie ukryte w systemach  – językowych, wizualnych, dźwiękowych.
 
 
Projekt „Atlas Nowego Portu”, który Tania Candiani planuje zrealizować w CSW Łaźnia wpisuje się w założenia artystki oparte na działaniach przeprowadzanych w ścisłej współpracy z lokalną społecznością.
www.taniacandiani.com
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska