ŁAŹNIA 1 2014 - Gdy sąsiad jest nieznajomym?

3.10.2014, godz. 18:00 – oprowadzanie kuratorskie

3.10.2014, godz. 19:00 – oprowadzanie kuratorskie w języku angielskim

Artyści: Justyna Wencel i Marcin Chomicki, Andres R. Londono, Joshua Schwebel, Elżbieta Jabłońska, Dominika Skutnik, Andrea Mastrovito, Art Mesh (Kuba Budzyński, Monika Waraxa, Stephan Bourgeois)

 

Seminarium

CSW Łaźnia, ul. Jaskółcza 1, Gdańsk - Dolne Miasto

4.10.2014, godz. 17:00

Prelegenci: Carmen Einfinger, Soren Dahlgaard, Tania Ruiz Gutierrez, Zróbmy to razem (Kuba Budzyński, Monika Waraxa)

Kuratorka: Agnieszka Kulazińska-Grobis

 Gdy sąsiad jest nieznajomym - harmonogram  tu do pobrania

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach projektu „Gdy sąsiad jest nieznajomym?” stawiane będą pytania o sztukę w przestrzeni publicznej. Artyści i kuratorzy skupią się na strategiach i możliwościach angażowania odbiorcy do udziału w realizacjach, które są prezentowane poza zamkniętą przestrzenią galeryjną. Projekt składać się będzie z pięciu artystycznych interwencji, ukazujących różne postawy artystów pracujących w przestrzeni publicznej wobec odbiorców. Artystyczne interwencje skupią się wokół opuszczonego mieszkania na Dolnym Mieście, dzielnicy przechodzącej transformację. Jaką rolę powinna odegrać sztuka w tej przemianie?

 

Sztuka na trwale wpisała się w przestrzeń naszych miast. Dzieło sztuki umiejscowione w publicznej przestrzeni zmienia ją, definiuje na nowo, przyciąga uwagę, mimowolnie angażując mieszkańców. Pojawiają się pytania:

Czy jest miłym sąsiadem, czy raczej mówiącym z dziwnym akcentem nieznajomym?

Jaka powinna być sztuka w przestrzeni publicznej? Bawić, krytykować, budzić wątpliwości?

Jaka jest odpowiedzialność artysty wobec lokalnej społeczności?

Czy artysta działający w otwartej przestrzeni programuje odbiorców czy raczej oddaje im część autorstwa swojej pracy?

 

Likwidacja granicy między dziełem a widzem jest jednym z kluczowych zadań sztuki współczesnej. Czy sztuka w przestrzeni miasta jest odpowiedzią? Projekt „Gdy sąsiad jest nieznajomym?” będzie z jednej strony pytaniem o przekraczanie granic, pomiędzy dziełem a odbiorcą, z drugiej zaś próbą analizy rzeczywistego stanu.

Projekt będzie próbą spojrzenia na egzystencję sztuki z punktu widzenia odbiorcy. W jego ramach zaprezentowane zostaną zarówno prace mające za zadanie autrakcyjnić przestrzeń, jak  te będące krytyczną analizą otoczenia, wymagające interwencji odbiorcy,  wykorzystujące nowe technologie.

Zagadnieniem analizowanym w projekcie będzie własność przestrzeni miejskiej, kto jest rzeczywistym gospodarzem. Centra naszych miast coraz bardziej odpowiadają wymogą globalnej turystyki. Czy artyści mogą pomóc w zachowaniu lokalnego charakteru miejsca? Jakie są zadania sztuki w publicznej przestrzeni?

 Pełen harmonogram: "Gdy sąsiad jest nieznajomym?"

Sztuka w przestrzeni publicznej
3-4.10.2014

Kuratorka: Agnieszka Kulazińska-Grobis
Artystyczne interwencje wokół mieszkania przy ul. Owsianej 1 na Dolnym Mieście:
Artyści: Art Mesh (Kuba Budzyński, Monika Waraxa, Stephan Bourgeois), Elżbieta Jabłońska, Andres R. Londono, Andrea Mastrovito, Joshua Schwebel, Dominika Skutnik, Justyna Wencel i Marcin Chomicki.
 
3.10.2014, godz. 18:00 – oprowadzanie kuratorskie (start: CSW Łaźnia, ul. Jaskółcza 1)
3.10.2014, godz. 19:00 – oprowadzanie kuratorskie w języku angielskim (start: CSW Łaźnia, ul. Jaskółcza 1)
 
Art Mesh (Kuba Budzyński, Monika Waraxa, Stephan Bourgeois)
19.09-9.11.2014
Miejsce: Gdańska Galeria Güntera Grassa, ul. Szeroka 34/35
Prezentacja dokumentacji akcji w mieszkaniu na ul. Owsianej 1/3, pierwsze piętro
Elżbieta Jabłońska
 
3.10-9.11.2014
Miejsce: ul. Owsiana 1, praca na zewnątrz budynku
Andres R. Londono
 
3.10.2014
KUNSTOMERSERVICE
Akcja z mieszkańcami ul. Owsianej 1
Andrea Mastrovito
 
3.09-9.11.2014
instalacja rysunkowa w mieszkaniu na ul. Owsianej 1/3, pierwsze piętro
Joshua Schwebel
www.ostdev.pl
Dominika Skutnik,
 
Rzeźba ul. Owsiana 1, praca na zewnątrz budynku
Justyna Wencel, Marcin Chomicki
 
1.08-9.11.2014
Zanurzenie
instalacja na moście / ruchomy obraz w przestrzeni / land art
Miejsce: Most między Dolnym Miastem a Olszynką
 
4.10.2014, godz. 17:00 Seminarium o sztuce w przestrzeni publicznej
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, ul. Jaskółcza 1, Gdańsk Dolne Miasto
Prezentacje: Søren Dahlgaard, Carmen Einfinger, Tania Ruiz Gutiérrez, Zróbmy to razem (Kuba Budzyński, Monika Waraxa)
Dyskusja: Christine Buhl Andersen, Elena Forin, Claudia Löffelholz, Ula Tornau

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt realizowany w ramach Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt został wsparty przez Duński Instytut Kultury.

Dziękujemy za pomoc w realizacji projektu Grupie Lambda.

 

 

Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska to projekt artystyczny dla gdańskiej dzielnicy Dolne Miasto, gdzie zlokalizowane jest Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Współdziałając w zakresie wieloletniego planu rewitalizacyjnego, instytucja kultury wspiera proces transformacji społecznej i architektonicznej zaniedbanej dzielnicy. Na projekt składają się dwa istotne elementy: międzynarodowy konkurs mający na celu stworzenie kolekcji trwałych dzieł sztuki w przestrzeni miejskiej oraz szeroko pojęte działania edukacyjne.

Gdy sąsiad jest nieznajomym - harmonogram  tu do pobrania

 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska