ŁAŹNIA 2 2014 - Konferencja
Konferencja Wpływ sztuki na wizerunek miasta
Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” 2, ul. Strajku Dokerów 5, 80-544 Gdańsk
29.10.2014, godz. 9:30 – 17:00
 
Organizacja konferencji: dr Agnieszka Wołodźko
 
 
Czy sztuka może przyczynić się do tego, by w mieście każdy mógł poczuć się dobrze? I jaki w tym świetle potencjał niosą projekty realizowane w przestrzeni publicznej? Czy mają one charakter dialogiczny, włączający, czy też zatrzymują się na roli ozdobnika miejskiego życia? Innymi słowy: estetyzują czy są nośnikami zmiany? Do jakiego stopnia my, jako twórcy i organizatorzy tego rodzaju działań, możemy przyczynić się do spełnienia postulatu irlandzkiego artysty i kuratora Paula O’Neilla o „tworzenie pewnego sensu egzystowania na zewnątrz” poprzez tworzenie takich warunków, w których „różne grupy społeczne mogą się mieszać, współżyć ze sobą i poszukiwać (per)formatywnej podstawy dla tworzącej się wspólnoty”.
 
 
Program konferencji:
 
9:3010:00  rejestracja uczestników, kawa na powitanie
 
10:00 10:20 powitanie, wprowadzenie do konferencji: dr Agnieszka Wołodźko
 
 
Sesja I: Miasto gościnne? Prowadzenie: Lena Prents
 
10:20 10:45 dr Agata Skórzyńska, Remedium, botox czy prozac? Projekt partycypacyjny i instytucja w kryzysie.
 
10:45 11:10 dr Vaidotas Dapkevicius, Walka o publiczną przestrzeń miejską.
 
11:10 11:35 prelegent z Rosji.
 
11:35 12:00 Elżbieta i Ewa Okroy, Praca i sztuka, sztuka i zabawa. Fantazje na temat przestrzeni miejskiej.
 
12:00 12:25 Sebastian Cichocki, Studium przypadku I: Park Rzeźby na Bródnie (Warszawa).
 
12:2512:50 Jadwiga Charzyńska, Studium przypadku II: Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska (Gdańsk).
 
12:50 13:15 Monika Domańska, Studium przypadku III: Festiwal Traffic Design (Gdynia).
 
13:15 13:40 Grete Aagaard, Studium przypadku IV: Projekt Gæstebúd -
Feast/Hospitality (Århus).
 
13:4014:30 lunch (catering) [1]
 
 
Sesja II: Projekty w przestrzeni publicznej zrealizowane w ramach projektu Bliski Nieznajomy – próba ewaluacji, prowadzenie: dr Agnieszka Wołodźko.
 
14:30 15:30 Przedstawienie zrealizowanych projektów.
 
15:30 16:45 Panel dyskusyjny połączony z redakcją tekstu rekomendacji.
 
16:45 17:00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji.
Wyjazd na zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności.
 
18:30 kolacja [2]
 
 
 
[1] Catering przewidziany tylko dla prelegentów i gości projektu Bliski Nieznajomy.
[2] Kolacja przewidziana tylko dla prelegentów i gości projektu Bliski Nieznajomy.
 
 
Konferencja odbywa się w ramach projektu Close Stranger / Bliski Nieznajomy. Projekt Close Stranger realizowany jest w okresie od końca 2012 do grudnia 2014 roku, przez CSW „Łaźnia”, Kaliningrad Branch of the National Centre for Contemporary Arts oraz Culture Communication Centre (Kłajpeda, Litwa). W ramach projektu organizowane są wystawy, publikacje, wyprawy badawcze, pobyty rezydencyjne dla artystów wizualnych i dźwiękowych z Gdańska, Kaliningradu i Kłajpedy, konferencje naukowe, warsztaty i inne działania artystyczne. Kierownikiem artystycznym projektu po stronie CSW „Łaźnia” jest Agnieszka Wołodźko. Prezentacje i dyskusje odbywać się będą w języku polskim i angielskim.
 
Program jest współfinansowany przez Unię Europejską
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska