ŁAŹNIA 1 ŁAŹNIA 2 2014 - STRASBOURG 2015 - pobyt rezydencyjny
STRASBOURG 2015 - pobyt rezydencyjny

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia wraz ze stowarzyszeniem Apollonia ze Strasbourga oraz Miastem Strasbourg ogłasza nabór na 3-miesięczny pobyt rezydencyjny dla artystów w Strasbourgu w okresie styczeń - marzec 2015.
 
Nabór odbędzie się w drodze konkursowej. Wstępnej selekcji dokonają pracownicy CSW Łaźnia, następnie spośród grupy artystów zakwalifikowanych do następnego etapu, ostatecznego wyboru dokona jury w Strasbourgu. Miasto Strasbourg zapewnia wybranemu artyście: zakwaterowanie oraz pracownię w Strasbourgu;
 
grant w wysokości maks. 1 000,- EUR miesięcznie, z czego 600,- EUR przeznaczone jest na koszty utrzymania (wyżywienie, ubezpieczenie zdrowotne itp.) a 400,- EUR na materiały niezbędne do realizacji projektu (artyści będą proszeni o przedstawienie rachunków dot. wydatków).
Uwaga: przejazd artysty na trasie Gdańsk – Strasbourg – Gdańsk oraz transport powrotny swoich prac artysta musi opłacić we własnym zakresie.
 
Warunki uczestnictwa:
1/ Miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub ukończone studia na terenie Województwa Pomorskiego
2/ Wiek powyżej 25 lat.
3/ Znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego w stopniu komunikacyjnym.
4/ Przesłanie na adres rezydencje@laznia.pl aplikacji do dn. 30.11.2014.
 
W skład aplikacji powinny wchodzić:
- list, przedstawiający motywację artystki / artysty;
- cv wraz z kilkoma ilustracjami, przedstawiającymi dorobek;
- portfolio;
- zarys tematu, który artystka / artysta pragnie podjąć podczas rezydencji;
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska