2015 - STRASBURG - pobyt rezydencyjny
STRASBURG 2015 - pobyt rezydencyjny

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia wraz ze stowarzyszeniem Apollonia ze Strasburga oraz Miastem Strasburg ogłasza nabór na 3-miesięczny pobyt rezydencyjny dla artystów w Strasburgu w okresie wrzesień - grudzień 2015.
 
Nabór odbędzie się w drodze konkursowej. Wstępnej selekcji dokonają pracownicy CSW Łaźnia, następnie spośród grupy artystów zakwalifikowanych do następnego etapu, ostatecznego wyboru dokona jury w Strasburgu.

Miasto Strasburg zapewnia wybranemu artyście:

• zakwaterowanie oraz pracownię w Strasbourgu
 
CSW Łaźnia zapewnia wybranemu artyście:

• grant w wysokości maks. 4000,- PLN miesięcznie, z czego 2400,- PLN przeznaczone jest na koszty utrzymania (wyżywienie, ubezpieczenie zdrowotne itp.) a 1600,- PLN na materiały niezbędne do realizacji projektu (artyści będą proszeni o przedstawienie rachunków dot. wydatków).
 
 
Uwaga: przejazd artysty na trasie Gdańsk – Strasburg – Gdańsk oraz transport powrotny swoich prac artysta musi opłacić we własnym zakresie.
 
Warunki uczestnictwa:
1/ Miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub ukończone studia na terenie Województwa Pomorskiego
2/ Wiek powyżej 25 lat.
3/ Znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego w stopniu komunikacyjnym.
4/ Przesłanie na adres rezydencje@laznia.pl aplikacji do dn. 26.04.2015.

W skład aplikacji powinny wchodzić:
- list, przedstawiający motywację artystki / artysty;
- cv wraz z kilkoma ilustracjami, przedstawiającymi dorobek;
- portfolio;
- zarys tematu, który artystka / artysta pragnie podjąć podczas rezydencji;
 
Kontakt: Aleksandra Księżopolska
rezydencje@laznia.pl
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska