2015 - Wilno w Gdańsku I Wzór, osnowa, wątek. Art vs. Design? vol. 2
Wzór, osnowa, wątek. Art vs. Design? vol. 2
Piotr Bosacki, Iwona Demko, Monika Drożyńska, Aneta Grzeszykowska, Dominik Lejman, Małgorzata Markiewicz, Magdalena Samborska, Janek Simon, Julita Wójcik
 
Kuratorki: Agnieszka Kulazińska – Grobis, Aleksandra Księżopolska
 
27.08-19.09.2015
Galeria Titanikas  Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie
 
         Wystawa Wzór, osnowa, wątek to prezentacja prac artystów polskich funkcjonujących na pograniczu sztuki i tkaniny artystycznej. Splot, jako jeden z elementów definiujących tkaninę artystyczną, stał się centrum artystycznej refleksji. Jaką funkcje pełni w tkaninie? Tradycyjnie rozumiany tworzy rytmiczny wzór, kreuje dekoracyjny charakter pracy. Czy tkanina może jednak zdekonstruować wzór? Co się stanie kiedy rozszerzymy zakres zainteresowań? Czy wzór ma siłę by ujawnić schematy ukryte pod dekoracyjną strukturą?
 
„Wzór” to termin o dość szerokim spektrum znaczeniowym, znajdujący swoje zastosowanie w wielu dziecinach życia. Rozumieć go można w sposób błahy jako motyw, łatwo powtarzalny  szablon. W sztuce nowożytnej poszukiwanie uniwersalnego kanonu uznane było za klucz do odnalezienia piękna. W dyscyplinach naukowych schemat uogólnia i porządkuje naszą wiedzę o świecie. Przetwarzając informacje na język symboli i kodów tworzy graficzną wizualizację niewidocznej struktury.
 
Prace artystów prezentowanych w ramach wystawy Wzór, osnowa, wątek, choć nie wszystkie stworzone z materiałów, używać będą splotu jako podstawy kompozycyjnej. Tkaninowy splot może w nich przybrać formę wideo, fotografii czy komputerowej gry. Ornament został użyty do postawienia pytań istotnych dla wzorów współczesności. Tkanie to czynność kojarzona z przestrzenią domową. Jednak, kiedy wkracza w przestrzeń publiczną posiada siłę do zadawania pytań. Jak jednostka tworzona jest przez społeczeństwo? Jak architektura oddziałuje na naszą podświadomość? Czy jesteśmy wszyscy jedynie ofiarami mody? Te pytanie przeplatają się w pracach artystów.
 
Wystawa Wzór, osnowa, wątek jest kontynuacją ekspozycji Art vs. Design? prezentowanej w 2014 roku w CSW Łaźnia, której kuratorką była Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė z wileńskiej galerii Artifex. Prace prezentowane w ramach Art vs. Design? balansowały na granicy sztuki i designu, wymuszały pytanie, z którą z tych dziedzin mamy do czynienia. Artyści zaproszeni do prezentacji przewrotnie obnażali bezsensowność tej opozycji. Znak zapytania postawiony na końcu tytułu nie był przypadkowy. Obiekty prezentowane na wystawie z jednej strony, mogły być potraktowane jako twórcze, oryginalne funkcyjnie obiekty designu, z drugiej jednak niepokojąco zbliżały się do „bezużyteczności” dzieła sztuki. Czy T-shirt albo sweter może stać się dziełem sztuki, obiektem estetycznej kontemplacji? Jakie rewolucyjne znaczenia może implikować?
 
Wystawa odbywa się w ramach wydarzenie Dni Kultury Gdańska w Wilnie
 

 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska