ŁAŹNIA 2 2015 - Aïlien Reyns
Aïlien Reyns
„Jesteś tam?” 
Audiowizualny portret
 
Rezydencja artystyczna: Luty – Kwiecień  2015
 
Kurator: Jacek Wachulewicz
Koordynatorka: Joanna Dobrowolska
 
Projekt „Jesteś tam?” Aïlien Reyns miał na celu analizę sposobu komunikacji współczesnych rodzin funkcjonujących na odległość. Podczas rezydencji artystka starała się dotrzeć właśnie do tych rodzin, których członkowie wyjechali za granicę do pracy. W swoich poszukiwaniach Reyns starała się odnieść do tematu mediów cyfrowych (w szczególności Skype’a) jako współczesnych środków komunikacji na odległość. Artystka skupiała się na rodzaju relacji, który można uzyskać poprzez użycie obowiązujących dziś mediów.
 
Patrząc z historycznego punktu widzenia po II wojnie światowej ludzie często pozostawali w listownym kontakcie z partnerami. Dziś głównym środkiem komunikacji, pomiędzy rodzicami pracującymi za granicą a ich dziećmi pozostającymi w kraju, jest Skype. Komunikacji za pośrednictwem współczesnych mediów, podobnie jak listom pisanym przez zwykłych ludzi rzadko przyznaje się status dokumentów o wartości historycznej. W projekcie „Jesteś tam?” artystka podjęła próbę porównania tych obu ulotnych form komunikacji kulturowej.
 
Rezydencja artystyczna Aïlien Reyns odbywa się ramach Tygodnia Flamandzkiego 2015.
 
Współpraca: Monika Górska (asystentka produkcji i tłumaczka) oraz Alicja Mianowska (lokalna przewodniczka oraz asystentka badań)
Projekt zrealizowany we współpracy z Laurentem Trezegnies
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska