ŁAŹNIA 2 2015 - Line Boogaerts
Line Boogaerts
Prawie to przegapili, 2015
wideo, HDV, kolor (w pętli)
 
Rezydencja artystyczna: Styczeń - Marzec 2015
 
Kuratorki: Agnieszka Kulazińska, Aleksandra Księżopolska, Marjoleine Maes
 
 
To właśnie z okien Hotelu Heweliusz (obecnie Mercure) w Gdańsku zagraniczni dziennikarze obserwowali w 1980 r. strajki w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Z tego miejsca przesyłali swoje sprawozdania do reszty świata. W tamtym czasie hotel ten był symboliczną, kapitalistyczną wyspą wewnątrz komunistycznego systemu.
 
Okno, przez które dziennikarze spoglądali w dół, oddzielało wnętrze hotelu od tego co na zewnątrz,  było niczym granica między dwoma przeciwstawnymi światami: dziennikarzy z jednej i strajkujących stoczniowców z drugiej strony. Komunikacja między nimi była utrudniona, bo informacje często podlegały cenzurze.
Okno pełniło rolę ekranu: zagraniczni dziennikarze byli outsiderami patrzącymi na demonstracje. Mieli wygodny punkt obserwacyjny za szklaną ścianą hotelu, podczas gdy poniżej stoczniowcy walczyli o swoje prawa. Ich rewolucja przyczyniła się do zmiany porządku w Europie.
Okno było krawędzią dwóch przestrzeni publicznych, granicą między dwiema rzeczywistościami, dwoma systemami. Line Boogaerts stworzyła własną „przestrzeń pomiędzy” będącą wynikiem partyzanckiej interwencji w hotelu. Artystka stworzyła prowizoryczną pracownię w jednym z hotelowych pokoi, wynajętym dokładnie tylko w tym celu. Na jego oknie powstała tymczasowa malarska kompozycja, w której  Boogaerts przywołała obrazy oparte na relacjach świadków i zdjęciach przedstawiających wydarzenia z tamtego okresu. Obrazy, które belgijscy dziennikarze prawie przegapili, gdyż nie byli świadomi powagi i znaczenia historycznej chwili. Tytuł pracy był zainspirowany artykułem z belgijskiej prasy, na który artystka natrafiła podczas przygotowań do projektu.
 
Chcielibyśmy podziękować Europejskiemu Centrum Solidarności za umożliwienie artystce korzystania z archiwum w trakcie tworzenia pracy.
 
Praca Prawie to przegapili została zrealizowana w ramach projektu Tymczasem … miasto.
 
Rezydencja artystyczna Line Boogaerts odbywa się ramach Tygodnia Flamandzkiego 2015.
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska