2015 - w ramach projektu Close Stranger
Pragniemy poinformować, iż w 2015 roku w ramach projektu Close Stranger wydaliśmy następujące publikacje:
 
·         „Przewodnik. Bliski nieznajomy w podróży. Gdańsk, Kaliningrad, Kłajpeda”, red. Barbara Piórkowska, Agnieszka Wołodźko
Publikacja zawiera teksty powstałe po podróży artystyczno-badawczej z Gdańska przez Kaliningrad do Kłajpedy, która odbyła się w dn. 29 czerwca-11 lipca 2013 r. Wzięli w niej udział polscy, rosyjscy i litewscy artyści, kuratorzy, pisarze, dziennikarze, badacze społeczni i krytycy sztuki. Przewodnik prezentuje różne oglądy tego, co łączy te trzy różne miasta położone w jednym regionie. W książce znalazły się różne historie, w których splatają się wspólne i indywidualne wątki. Partnerzy projektu z Kaliningradu, Gdańska i Kłajpedy starali się przeanalizować i opisać naturalne i sztucznie tworzone przeciwieństwa, stereotypy i uprzedzenia, które narosły wokół trojga sąsiadów, jak też tę wspólność, przez którą jesteśmy dla siebie naprawdę bliscy i interesujący, w atmosferze przyjaźni i sympatii.
 
Publikacja w jęz. polskim, 272 strony
 
 
·         „Miasto w miejscu: sztuka publiczna w Gdańsku, Kaliningradzie i Kłajpedzie” („The City in Situ: Public Art. In Gdańsk, Kaliningrad , Kłajpeda”), red. Marion Le Cras, Agnieszka Wołodźko
Katalog prac artystów polskich , rosyjskich i litewskich tworzonych w przestrzeni publicznej Gdańska, Kaliningradu i Kłajpedy w latach 2013-2015. Gdy kilka lat temu, w roku 2010, spotykaliśmy się w grupie przyszłych partnerów tego projektu Bliski nieznajomy… i dyskutowaliśmy o jego idei, doszliśmy do wniosku, że problemem, który powinniśmy wspólnie podjąć, jest sztuka w przestrzeni publicznej. Zdawaliśmy sobie sprawę, iż tego rodzaju praktyka artystyczna wygląda zupełnie różnie w naszych miastach: Gdańsku, Kłajpedzie i Kaliningradzie. Mamy też bardzo różne doświadczenia kuratorskie w realizacji tego rodzaju projektów. Zatem warto byłoby się nimi nie tylko podzielić, ale też umożliwić naszym artystom rozwój w tej dziedzinie i zdobywanie nowych umiejętności. Dlatego umożliwiliśmy im wyjazdy do partnerskich miast, aby realizowali swe prace w lokalnym kontekście miejskim. Miały one bardzo zróżnicowany charakter: performansów, instalacji site specific, projektów partycypacyjnych, billboardów, aplikacji mobilnej itd. Mamy nadzieję, że udało się nam również zaciekawiać publiczność Kłajpedy, Kaliningradu i Gdańska projektami i treściami, które wyrażali przybywający z „bliskiej zagranicy” twórcy, pracując nieco odmiennie niż miejscowi artyści. Niniejsza publikacja pozwala zapoznać się szczegółowo z wielością zastosowanych strategii artystycznych.
 
 
·         „Bliski nieznajomy” („Close Stranger”), red. Aleksandra Formina, Valerija Lebiedieva, Yulia Bardun, Irina Tchesnokova, Agnieszka Wołodźko
Katalog prac artystów polskich, litewskich i rosyjskich, którzy uczestniczyli w wystawie zorganizowanej w latach 2013-2014 w Gdańsku, Kaliningradzie i Kłajpedzie. Byli to: Jurga Barilaitė [LT], Blyablyas Oleg [RU], Alexey Chebykin [RU], Angelika Fojtuch [PL], Laura Garbštienė [LT], Artur Gogołkiewicz [PL], Nerijus Jankauskas [LT], Egor Luchshev [RU], Alexander Lyubin [RU], Jacek Niegoda [PL], Agata Nowosielska [PL], Grigory Selsky [RU], Remigijus Treigys [LT], Yury Vassiliev [RU], Marta Vosyliute [LT], Julita Wójcik [PL], Piotr Wyrzykowski [PL], Laura Zala (Zalagaityte) [LT]. Prace powstały  w wyniku dwutygodniowych rezydencji, jakie artyści odbyli w partnerskich miastach. Stanowiły one ich komentarze do zebranych wrażeń. Dzięki temu zawartość ekspozycji pozwoliła na świeże spojrzenie na współczesne relacje pomiędzy Rosją, Litwą i Polską.
 
Publikacja polsko-angielska, 112 stron.
 
·         Materiały pokonferencyjne „Wpływ sztuki na wizerunek miasta” („Art’s Impact on the Image of the City”), red. Agnieszka Wołodźko
Tematem wystawy była próba poszukiwania odpowiedzi na pytanie: Czy sztuka może przyczynić się do tego, by w mieście każdy mógł poczuć się dobrze? I jaki w tym świetle potencjał niosą projekty realizowane w przestrzeni publicznej w ramach projektu Bliski Nieznajomy? Czy mają one charakter dialogiczny, włączający, czy też zatrzymują się na roli ozdobnika miejskiego życia? Innymi słowy: estetyzują czy są nośnikami zmiany?
Publikacja zawiera teksty panelistów biorących udział w konferencji, tj. Grete Aagaard, Tani Candiani, Jadwigi Charzyńskiej, Vaidotasa Dapkeviciusa, Moniki Domańskiej, Torun Ekstrand, Leny Prents, Elżbiety Okroy, Ewy Okroy, dr Agaty Skórzyńskiej oraz rekomendacji końcowej, z wnioskami z dyskusji podsumowujących konferencję. Dotyczą one roli, jaką pełni sztuka w kontekście współczesnego miasta.
Publikacja polsko-angielska, 22 strony.
 
Publikacja polsko-angielska, 164 strony.
 
Wszystkie publikacje ukazały się w ramach projektu Bliski Nieznajomy przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej ENPI Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Publikacje są bezpłatne.
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska