ŁAŹNIA 1 2015 - METROPOLITANKA
Artystki i artyści: Anna Przybylska, Bartosz Zimniak, Beata Ułasiuk, Joanna Trejderowska, Joanna Wac, Kinga Dobosz, Klaudia Narusz, Martyna Iwańska, Paweł Maksimik, Maria Subczyńska
 
18.11-13.12.2015
Wernisaż: 18.11.2015 godz. 18.00
Laźnia 1, ul. Jaskółcza 1, Gdańsk DOLNE MIASTO - sala edukacyjna
Wstęp wolny
 
Przez półtora semestru w ramach zajęć Wstęp do Intermediów studentki i studenci pracowali nad opowieściami o kobietach wplecionymi w historie miast i miejsc. Prace te przybrały wiele form – rysunków, zdjęć, kolaży, obiektów, filmów, zdarzeń performatywnych i serii plakatów. Wprowadzenie do projektu studenci i studentki zawdzięczają warsztatom Anny Miler i Barbary Borowiak na temat herstorii.
 
Pracując w ramach projektu “Metropolitanka” skupiamy się na szukaniu wizualnej strony herstorii. Tradycyjnie historie, a więc i herstorie, kojarzone są z pisanymi i mówionymi opowieściami, dźwiękiem słów, zapisanymi zdaniami. Jeśli pojawia się w nich obraz, to jest to najczęściej postać mówiącej, jej archiwalia czy miejsca, które wspomina. Wraz ze studentkami i studentami szukamy też innych obrazów. Zastanawiamy się nad formami jakie może przyjąć narracja wizualna kobiet i o kobietach. Tylko w części prac pojawiają się słowa, często obrazy i gesty artystyczne znaczą więcej niż klasycznie rozumiana opowieść. Studenckie realizacje prezentują bardzo wiele postaw – od uważnej obserwacji i rejestracji, przez wytwarzanie własnych opowieści, aż po świadomą prowokację. / Bogna Burska
 
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane pod opieką dr Bogny Burskiej we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej, Katedrą Intermediów Akademii Sztuk Pięknych i Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku.
 
Wystawę można oglądać do 13.12.2015, w godzinach: wtorek-środa, piątek-niedziela 12.00-18.00, czwartek 12.00-20.00
Wstęp wolny
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska