STRASBURG 2016 - pobyt rezydencyjny
STRASBURG 2016 - pobyt rezydencyjny

Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” wraz ze Stowarzyszeniem Apollonia ze Strasburga oraz Miastem Strasburg ogłasza nabór na 3-miesięczny pobyt rezydencyjny dla artystów w Strasburgu, w okresie wrzesień - grudzień 2016.
 
Tematem przewodnim jesiennej rezydencji jest analiza miasta oraz różne oblicza jego transformacji.
 
Nabór odbędzie się w drodze konkursowej. Wstępnej selekcji dokona jury powołane z ramienia CSW „Łaźnia”, następnie spośród grupy artystów zakwalifikowanych do następnego etapu, ostatecznego wyboru dokona jury w Strasburgu.

Miasto Strasburg zapewnia wybranemu artyście:

• zakwaterowanie oraz pracownię w Strasbourgu.
 
CSW „Łaźnia” zapewnia wybranemu artyście:

• grant w wysokości maks. 4000,00 PLN netto miesięcznie, z czego 2400,00 PLN przeznaczone jest na koszty utrzymania (wyżywienie, ubezpieczenie zdrowotne itp.), a 1600,00 PLN na materiały niezbędne do realizacji projektu (artyści będą proszeni o przedstawienie rachunków dot. wydatków).
 
Uwaga: przejazd artysty na trasie Gdańsk – Strasburg – Gdańsk oraz transport powrotny swoich prac artysta musi opłacić we własnym zakresie.
 
Warunki uczestnictwa:
1/ Miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub ukończone studia na terenie Województwa Pomorskiego.
2/ Wiek powyżej 25 lat.
3/ Znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego w stopniu komunikacyjnym.
4/ Przesłanie na adres rezydencje@laznia.pl aplikacji do dn. 18.01.2016 (z dopiskiem „Strasburg 2016” w temacie e-maila)

W skład aplikacji powinny wchodzić:
- list, przedstawiający motywację artystki/artysty (w języku angielskim);
- CV wraz z kilkoma ilustracjami, przedstawiającymi dorobek (w języku angielskim);
- portfolio (w języku angielskim);
- zarys tematu, który artystka/artysta pragnie podjąć podczas rezydencji (w języku angielskim).
 
Kontakt:
Lila Schally-Kacprzak
rezydencje@laznia.pl
 
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska