Zasoby

Artyści
Wystawy
Wydarzenia
Edukacja
Rezydencje
Projekty
KinoPort - repertuar
KinoPort - cykle
Foto
Wideo

Art+Science Meeting

 

Projekt Art+Science Meeting realizowany jest od 2011 roku przez Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku.

 

A+SM to przedsięwzięcie o charakterze pionierskim. Poprzez rozbudowany program wystaw, warsztatów, publikacji, spotkań i debat, ukazuje sztukę i naukę jako odmienne sposoby podejścia do tej samej rzeczywistości. Interdyscyplinarny, otwarty na dyskusję charakter projektu pozwala na prezentację dokonań najwybitniejszych światowych twórców realizujących swoje projekty w kontekście naukowym i technicznym. Pozwala również na szerokie spojrzenie na współczesną cywilizację, dla której nauka i technika są warunkami rozwoju, ale pozostają jednocześnie dla większości społeczeństwa nieznane i niezrozumiałe.

 

http://www.artandsciencemeeting.pl/?lang=pl

Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska

Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska to projekt artystyczny dla gdańskiej dzielnicy Dolne Miasto, gdzie zlokalizowane jest Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Współdziałając w zakresie wieloletniego planu rewitalizacyjnego, instytucja kultury wspiera proces transformacji społecznej i architektonicznej zaniedbanej dzielnicy. Na projekt składają się dwa istotne elementy: międzynarodowy konkurs mający na celu stworzenie kolekcji trwałych dzieł sztuki w przestrzeni miejskiej oraz szeroko pojęte działania edukacyjne.

 

http://outdoorgallerygdansk.eu/

Festiwal Inout

Festiwal In Out jest cyklicznym projektem Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia organizowanym od 2005 roku. W ramach Festiwalu odbędą się wykłady, przeglądy filmów, koncerty oraz organizowany jest otwarty, międzynarodowy konkurs na najlepsze: prace wideo, eksperymenty, dokumenty i animacje.
 

www.inoutfestival.pl

Intertekst

Intertekstowość… pojęcie wprowadzone przez Julię Kristevę, która pisząc o dziele Michaiła Bachtina zauważa, iż odkrycie, którego ów badacz dokonał, jest „odkryciem tego, że każdy tekst jest zbudowany z mozaiki cytatów, jest wchłonięciem i przekształceniem innego tekstu. W miejsce pojęcia intersubiektywności narzuca się pojęcie intertekstowości; mowa poetycka jest do odczytania jako mowa co najmniej podwójna”. Jak pisze Kristeva, Bachtin zauważa, że do dialogu zostają wciągnięte trzy elementy: podmiot pisarstwa, adresat i teksty zewnętrzne. Status słowa zostaje wtedy określony po pierwsze poziomo – „słowo w tekście należy zarazem do podmiotu piszącego i do adresata” oraz pionowo – „słowo w tekście jest zorientowane na uprzedni lub współczesny korpus literacki”. (...) 

I na tym właśnie chciałbym się tu skupić. Intertekst będzie więc przestrzenią, gdzie poszczególne teksty będą wchodzić ze sobą, a także z innymi – przeszłymi i przyszłymi –tekstami kultury w dialogiczną zażyłość. Będą układać się w różnego rodzaju mozaiki, wchłaniać i nawzajem przekształcać.

 

Ze wstępu Kamili Wielebskiej

 

http://intertekst.pl/

HEROS WE LOVE

Celem „Heroes We Love” jest zainteresowanie szerszego grona odbiorców sztuką socjalizmu oraz przedstawieniem etapów jej rozwoju. Istotą projektu jest również upamiętnienie wspólnej historii Nowej Europy oraz wzmocnienie wzajemnego szacunku miedzy krajami. W skład projektu będą wchodzić konferencje, rezydencje, interwencje oraz przede wszystkim wystawy.” Heroes We Love podzielony został na cztery segmenty tematyczne związane z wystawami, konferencjami i artystycznymi interwencjami:
 
1)polityka, estetyka i sztuka w czasach socjalizmu
2)socjalistyczne pomniki i modernizm
3)bohaterska sztuka i realizm socjalistyczny
4)post-socjalizm i nostalgia.
 
„Heroes We Love” to projekt realizowany przez:
Maribor Art Gallery (główny partner); BLOK Association (CRO); SCCA Contemporary Art Center Sarajevo (BiH); Tirana Art Lab (Albania); Łaźnia Centrum Sztuki Współczesnej, Gdańsk (PL); IEFSEM Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Sofia (Bulgaria); Museum of Yugoslav History (SRB); University of Primorska (SLO); Cultural Association Center plesa, Maribor (SLO).
 
Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”
 

https://heroeswelove.wordpress.com/

Dźwiękowiska

W ramach projektu Art+Science Meeting realizujemy cykle warsztatów, koncertów i wykładów dotyczących muzyki eksperymentalnej pod tytułem Dźwiękowiska oraz Man Machine.

http://www.dzwiekowiska.pl/witaj/

WARSZTATY- REWITALIZACJA

Dokumentacja działań edukacyjnych realizaowanych w ramach programów rewitalizacjnych w Nowym Porcie, Letnicy i Dolnym Mieście.

http://projekty.laznia.pl/index.html

CLOSE STRANGER

Bliski nieznajomy: promocja wzajemnego zrozumienia pomiędzy mieszkańcami Gdańska, Kaliningradu i Kłajpedy poprzez umożliwienie wymiany w dziedzinie współczesnej sztuki i kultury” (Czas realizacji: 2013-2014).

http://www.closestranger.eu

ART LINE

Art Line jest międzynarodowym projektem artystycznym, badającym i stawiającym wyzwania idei przestrzeni publicznej. 14 partnerów z 5 krajów wokół Morza Bałtyckiego podjęło współpracę, aby stworzyć kooperatywną platformę dla sztuki i akademii w Polsce, Szwecji, Niemczech, Rosji i na Litwie. Platforma wzmocni instytucje, stworzy możliwości dla artystów i nawiąże kontakty z ludźmi w przestrzeni publicznej, Internecie, na wystawach oraz na promach Stena Line pomiędzy Gdynią a Karlskroną. Projekt zaplanowano na lata 2011-2014.

http://artline-southbaltic.eu/pl/
X
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła