50 stypendiów Artist-in-Residence 2015 w Austrii. Zaproszenie do składania aplikacji: do 15 lipca 2014 i do 31 lipca 2014 roku
Szanowni Państwo!
Austriackie Forum Kultury w Warszawie przekazuje zaproszenie do ubiegania się o stypendia Artist-in-Residence 2015 organizowanego przez Urząd Kanclerza Austrii i organizację KulturKontakt Austria.
Stypendia skierowane są do twórczyń i twórców następujących dziedzin:
sztuki piękne
fotografia artystyczna
sztuka wideo i mediów
design
kompozycja muzyczna
literatura
literatura dla dzieci i młodzieży
tłumaczenie literackie
animacja kultury
sztuka kuratorska
Najważniejsze warunki ubiegania się o stypendium Artist-in-Residence 2015:
Od osób ubiegających się o stypendium wymagana jest podstawowa znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.
O stypendium ubiegać się mogą osoby urodzone po 31.12.1974 roku.
O stypendia nie mogą ubiegać się stypendystki i stypendyści programu Artist-in-Residence Urzędu Kanclerza lub KulturKontakt Austria z poprzednich lat.
O stypendium można ubiegać się wyłącznie w jednej dziedzinie, nie w kilku na raz.
Termin nadsyłania zgłoszeń bezpośrednio w Austrii dla dziedzin: sztuki piękne, fotografia artystyczna, sztuka wideo i mediów, design to 31 lipca 2014, dla pozostałych dziedzin: 15 lipca 2014. W obu przypadkach decyduje data stempla pocztowego.
 
W załączniku znajdziecie Państwo pozostałe szczegółowe informacje dotyczące programu Artist-in-Residence 2015 oraz formularze zgłoszeniowe. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami, do umieszczenia zaproszenia wraz z załącznikami na Państwa stronach internetowych oraz przekazania go potencjalnie zainteresowanym osobom i instytucjom partnerskim.
 
Pozostaję z wyrazami szacunku
 
Natalia Wawrzewska
 
österreichisches kulturforum Warschau
austriackie forum kultury w Warszawie
ul. Próżna 7/9
00-107 Warszawa
 
Tel. 0048 22 526 88 00 / 21
Fax. 0048 22 620 10 51
http://www.facebook.com/osterreichisches.warschau?ref=tn_tnmn
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska