A A A
Przycisk Menu
zarejestruj się ikonazaloguj się ikona
16.10 - 17.10.2019
ŁAŹNIA 1
ul. Jaskółcza 1, Gdańsk - Dolne Miasto

Dostępność instytucji kultury - szkolenie

WSTĘP BEZPŁATNY

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA / OBOWIĄZUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
Nazwiska prowadzących: Robert Więckowski, Aleksandra Szorc, Izabela Sopalska-Rybak
Kategoria wiekowa: dorośli, seniorzy
Zapisy: Zapisy od 16.09 przyjmuje Noemi Etush / e mail: n.etush@laznia.pl / 518 240 845

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku (16.10.2019, godz. 9.00-16.00)

Prowadzenie – Robert Więckowski

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji pracowników i pracownic instytucji kultury chcących udostępniać teksty, wydarzenia i przestrzenie kultury osobom z niepełnosprawnością wzroku.

W czasie zajęć uczestnikom oraz uczestniczkom zostaną przekazane najważniejsze informacje dotyczące specyfiki środowiska osób niewidomych i niedowidzących, ich potrzeb i ograniczeń oraz możliwości poznawczych. Zostaną też wskazane najważniejsze, istniejące na styku instytucja kultury – osoba z niepełnosprawnością wzroku, bariery oraz zaproponowane sposoby ich likwidowania w każdym miejscu i w każdym czasie. Szkolenie ma formę warsztatu zmuszającego do aktywności fizycznej i intelektualnej, do ruchu i rozmowy, do dzielenia się doświadczeniami i mierzenia się ze stereotypami i kalkami myślowymi.

 

Dostępność dla osób g/Głuchych i słabosłyszących (17.10.2019, godz. 9.00-12.00)

Prowadzenie – Aleksandra Szorc

Przewodnim tematem szkolenia będzie komunikacja z osobą z niepełnosprawnością słuchu - jak możemy porozumieć się z osobą niesłyszącą, nie znając języka migowego? Jakie są alternatywne sposoby komunikowania się z osobą Głuchą? Co możemy zrobić, by zachęcić osoby z niepełnosprawnością słuchu do udziału w naszych wydarzeniach? Jak przygotować dostępną ofertę? Odpowiedzi na te wszystkie pytania poznają Państwo na naszym szkoleniu.

 

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową (17.10.2019, godz. 13.00-16.00)

Prowadzenie – Izabela Sopalska-Rybak

Czy podać rękę osobie po amputacji dłoni? Czy do osoby na wózku można powiedzieć chodźmy? W czasie szkolenia na temat dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchu przedstawimy najważniejsze kwestie dotyczące pierwszego kontaktu. Porozmawiamy m.in. o tym, czy i jak pomagać osobie z niepełnosprawnością ruchu i podpowiemy, jak rozpoznać, że ktoś potrzebuje pomocy. Zajęcia oparte są nie tylko na teorii, ale przede wszystkim na praktyce, na scenkach, w których uczestnicy i uczestniczki wcielą się w rolę osoby z niepełnosprawnością ruchu.

 

Robert Więckowski - literaturoznawca i kulturoznawca, dziennikarz. Współtwórca Fundacji Kultury Bez Barier, działającej na rzecz dostępności kultury dla osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi szkolenia z tworzenia audiodeskrypcji i zasad obsługi widzów z niepełnosprawnością w instytucjach kultury. Naukowo związany z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Badacz literatury polskiej, jej dialogu z innymi tekstami kultury, literackich reprezentacji relacji polsko-żydowskich, uczestnictwa narracji literackich w dyskursie pamięci. Zajmuje się też wykorzystaniem przekładu intersemiotycznego w procesie udostępniania kultury osobom niewidomym.

 

Aleksandra Szorc - surdopedagożka, studentka psychologii. Pracuje w Fundacji Kultury bez Barier. Prowadzi szkolenia dla pracowników instytucji publicznych z obsługi widza z wadą słuchu. Konsultantka ds. organizowania dostępności dla osób słabosłyszących i Głuchych. Koordynatorka projektów dostępnej kultury, m.in. Conradoteka, Filmolekcje dla każdego, Język Polski w 3D. Koordynowała prace nad pierwszym teledyskiem w polskim języku migowym do piosenki z film „Zwierzogród” Disneya.

 

Izabela Sopalska-Rybak - prezeska Fundacji Kulawa Warszawa, działaczka społeczna, trenerka. Przed założeniem Fundacji Kulawa Warszawa działała jako osoba prywatna na rzecz udostępniania miasta dla osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi szkolenia dla pracowników różnych instytucji m. in. z zakresu profesjonalnej obsługi osób z niepełnosprawnością, sprawdza dostępność, pomaga przy projektowaniu nowych budynków oraz przestrzeni. Portal KulawaWarszawa.pl, który prowadzi od 2012 roku otrzymał nagrodę m. st. Warszawy w 2014 r. Prywatnie m.in. zawodniczka Warszawskiej Drużyny Rugby na Wózkach Four Kings.

+ Więcej
Strzałka w lewo Strzałka w prawo
Partnerzy
Logotyp, Fundacja Kultury bez Barier
X
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła