04.04 - 30.06.2018
ŁAŹNIA 2
ul. Strajku Dokerów 5, Gdańsk - Nowy Port

Usłyszeć obraz - warsztaty audiodeskrypcji

Usłyszeć obraz - warsztaty audiodeskrypcji
czyli jak przybliżyć sztukę wizualną osobom niewidomym i niedowidzącym

Terminy: 14.04, 19.05, 02.06, 16.06, 30.06, godz. 11:00-17:00
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2, ul. Strajku Dokerów 5, Gdańsk - Nowy Port
Prowadzący: Kamila Skalska
Zapisy: artsee@laznia.pl, tel. 505 662 599
Usłyszeć obraz - warsztaty audiodeskrypcji
czyli jak przybliżyć sztukę wizualną osobom niewidomym i niedowidzącym
 
Terminy: 14.04, 19.05, 02.06, 16.06, 30.06, godz. 11:00-17:00
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2, ul. Strajku Dokerów 5, Gdańsk - Nowy Port
Prowadzący: Kamila Skalska
Zapisy: artsee@laznia.pl, tel. 505 662 599
 
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia zaprasza na bezpłatne warsztaty tworzenia audiodeskrypcji, realizowane w ramach programu spotkań ze sztuką współczesną dla osób z dysfunkcją wzroku oraz słuchu "Usłyszeć obraz". Podczas cyklu pięciu spotkań od kwietnia do czerwca uczestnicy nauczą się wyrażać obraz słowami.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami tworzenia werbalnego, dźwiękowego opisu obrazu i treści wizualnych, które umożliwią osobom z niepełnosprawnością wzroku samodzielny odbiór sztuki. Szkolenie składać się będzie z cyklu spotkań warsztatowych oraz praktyki w postaci oprowadzania osób z niepełnosprawnością wzroku po aktualnie prezentowanych w CSW ŁAŹNIA 2 wystawach.
 
Metody pracy
Zajęcia prowadzone będą metodami aktywnymi, opartymi na doświadczaniu. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję przyjąć perspektywę osoby niewidomej i niedowidzącej i z tego miejsca spojrzeć na sytuację i potrzeby osób z dysfunkcją wzroku. Cykl obejmuje spotkania warsztatowe oraz praktykę w formie oprowadzań, podczas wernisaży odbywających się w CSW ŁAŹNIA 2.

Uczestnicy
Do uczestnictwa zapraszamy osoby pełnoletnie, które są zainteresowane wspieraniem osób niewidomych i niedowidzących w odbiorze sztuki.

Usłyszeć obrać – program spotkań ze sztuką współczesną dla osób z dysfunkcją wzroku
Program „Usłyszeć obraz” skierowany jest do osób niewidomych i niedowidzących, a jego założeniem jest włączenie do odbioru sztuki współczesnej. Program zakłada również uczestnictwo osób pełnosprawnych, które chciałby nauczyć się języka audiodeskrypcji i tym samym stać się przewodnikami po świecie sztuki.
 
Program warsztatów:
1. Szkolenie z audiodeskrypcji:
- grupa docelowa – dla kogo audiodeskrypcja? Charakterystyka i symulacje
- techniki bezpiecznego przemieszczania się z osobą niewidomą podczas oprowadzania po wystawach – symulacje i ćwiczenia
- historia audiodeskrypcji
- zasady tworzenia audiodeskrypcji
- opis przedmiotów
- opis przestrzeni
- tworzenie konspektów do audiodeskrypcji obrazów i fotografii na przykładzie bieżących wystaw
- przygotowanie pełnego opisu na podstawie konspektów
- ćwiczenia rozwijające elastyczność, pobudzające wyobraźnię
- przygotowywanie audiodeskrypcji obrazów, fotografii do bieżących wystaw
- sprawdzanie skuteczności opisów z osobami niewidomymi i słabowidzącymi
 
2. Praktyczne zajęcia z audiodeskrypcji czyli kuratorskie oprowadzanie po wystawie dla osób niewidomych i słabowidzących z udziałem wolontariuszy:
- zaproszenie osób słabowidzących i niewidomych, zmotywowanie do udziału w wydarzeniu
- dobranie uczestników w pary i trójki do wspólnego oprowadzania
- wspieranie uczestników podczas wykonywania zadania
- podsumowanie doświadczenia, wyciąganie wniosków na przyszłość
 
 
Program „Usłyszeć obraz” realizowany jest w ramach zadania „Nowy Port. W Centrum”, realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku”.
 
+ Więcej
Zobacz także
X
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła