ŁAŹNIA 1 2009 - POLSKA SZKOŁA FILMOWA – ŚWIATOWY FENOMEN ARTYSTYCZNY CZ. 4. ODSŁONA V
20.06.2009
POLSKA SZKOŁA FILMOWA – ŚWIATOWY FENOMEN ARTYSTYCZNY CZ. 4
 
Kontynuacja dotychczas zrealizowanych trzech części projektu „Polska Szkoła Filmowa – Światowy Fenomen Artystyczny”. Warsztaty filmowe skierowane do wszystkich osób zainteresowanych filmem: zarówno do miłośników dziesiątej muzy, którzy pragną jeszcze swoją wiedzę pogłębić, jak i do tych, którym ten obszar sztuki jest jeszcze mało znany. W przystępny sposób, przy użyciu najnowszych technik audiowizualnych, staramy się pokazać kulisy powstawania filmów szkoły polskiej, przedstawić sylwetki twórców, zaprezentować dzieła sztuki, które były dla reżyserów inspiracją, umiejscowić to wszystko w konkretnym kontekście społeczno – kulturowym oraz ukazać powiązania z kinem światowym i znaczenie dla światowej kinematografii. Warsztaty będą uatrakcyjnione przez towarzyszące godzinnym wykładom fragmenty filmowe i materiały zdjęciowe podkreślające klimat epoki, prezentowane z dwóch projektorów multimedialnych. Następnie proponujemy projekcję jednego ze sztandarowych dzieł Polskiej Sztuki Filmowej, po której zapraszamy do rozmowy.
 
Całość – wykład, ilustracja audiowizualna, projekcja, rozmowa – tworzą nową jakość, dzięki której w przyswajalny sposób możemy zgłębiać tajniki historii polskiego kina.
 
 
ODSŁONA V
20.06.2009, godz. 17.00
Dyskusja narodowa wokół filmu „Popioły”
Kulisy realizacji dzieła
Prezentacja filmu
Popioły. reż. Andrzej Wajda 1965  , 226 min.
Prowadzenie i opracowanie koncepcji: Jacek Wachulewicz
Warsztaty dofinansowane ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska