ŁAŹNIA 1 2009 - UWAGA KONKURS - PROJEKT GRAFFITI - WIEM – NIE NISZCZĘ, TWORZĘ
07.09.2009
 
Projekt jest imprezą plenerową promującą na obszarze Gdańska sztukę Graffiti.
Jest on początkiem programu zapoznawania społeczności ze sztuką Graffiti.

Patronat honorowy:
Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz
Pomorski Kurator Oświaty Zdzisław Szudrowicz
Partnerzy;
Gdańsk i Metropolia Gdańska Europejska Stolica Kultury 2016

Sztuka Graffiti
„Gdańsk -  Europejską Stolicą Kultury”
 
  

Organizatorzy:   
Straż Miejska w Gdańsku
Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w Gdańsku
Gimnazjum nr 20 im. Hanzy w Gdańsku

Termin dostarczenia zgłoszeń i  projektów
do 11.09.2009 osobiście lub listownie do  sekretariatu Gimnazjum nr 20 im. Hanzy, ul. Zgody II/6, 80-380 Gdańsk, tel. 058 553-59-34, fax; 058 558-44-03
finał konkursu Graffiti odbędzie się 18.09.2009 (piątek) w godz. 9:30 – 19:00 (miejsce wykonania projektu – ściany tunelu przy zbiegu ulic Podwale Przedmiejskie i Długie Ogrody przy stadionie GKS Wybrzeże)
 

Cele projektu:
wspieranie integracji społecznej
legalne graffiti
przełamanie monotonii i szarości miejskich zakątków
uświadomienie społeczności, że graffiti to nie tylko wypisane na klatce, tunelu, na ścianach wulgarne słownictwo
przełamanie stereotypów

Adresaci:
Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Warunki uczestnictwa:
Format projektu  A3 lub A4
Technika dowolna
W pracy nie mogą zostać użyte zdjęcia, a także grafika komputerowa
na odwrocie pracy należ zapisać:
imię
nazwisko
szkoła
wiek

Regulamin konkursu:
1.Selekcji nadesłanych do konkursu projektów oraz ocenę wykonanych prac dokona powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa.
2.W pierwszej kolejności oceniane będą: -styl, -pomysł, -jakość.
3.Do konkursu zostanie zakwalifikowanych 15 zespołów składających się z maksymalnie 5 osób, które zostaną zaproszone na warsztaty do Centrum Sztuki Współczesnej  „Łaźnia”.
4.Zespoły zakwalifikowane do konkursu zostaną powiadomione najpóźniej do 20.06.2009 r. pocztą elektroniczną bądź telefoniczne.
5.Zakwalifikowane zespoły  mają obowiązek stawić się na miejscu konkursu (w tunelu przy zbiegu ulic Podwale Przedmiejskie i Długie Ogrody od strony stadionu GKS  Wybrzeże) dnia 18.09.2009 do godz. 9.30. W przypadku nie stawienia się zespół zostanie wykluczony z konkursu.
6.Organizator zapewnia: fartuchy, maski ochronne, farby (prosimy wyszczególnić kolory w formularzu zgłoszenia) oraz zapewnia miejsce do malowania graffiti.
7.Prezentacje konkursowe oceniać będzie Jury powołane przez organizatora.
8.Organizator zastrzega sobie prawo rejestracji konkursu techniką wideo oraz publikacji w środkach masowego przekazu bez roszczeń finansowych ze strony wykonawców. Organizator zastrzega sobie również prawo do korzystania z danych osobowych uczestników.
9.Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie projektu.


Koordynatorzy projektu:

Emilia Stepan 696-052-989 Staż Miejska
Grzegorz Kalisz 509-384-096 Straż Miejska
Hanna Lubert-Miodek 503-018-669 Gimnazjum nr 20 im. Hanzy
Mikołaj Robert Jurkowski  503-948-891 Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”.

Karta zgłoszenia do projektu graffiti
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska