ŁAŹNIA 1 2010 - LEKCJE SZTUKI
01-04.2010
 
Zajęcia są połączeniem oprowadzenia kuratorskiego, wykładów i warsztatów
plastycznych. Prowadzone są w nawiązaniu do wystawy prezentowanej w danym
czasie w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Program adresowany jest do grup
szkolnych i rodziców z dziećmi.

Prowadzenie i opracowanie koncepcji:

Mikołaj Robert Jurkowski, Sylwester
Gałuszka


Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska