ŁAŹNIA 1 2010 - KRAINA KREATYWNOŚCI - Projekt badawczy
01.06.2010
 
Projekt jest ściśle związany z programem rewitalizacji dzielnicy Dolne Miasto.
Kraina Kreatywności jest realizowana w Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” od roku 2004. Obecny projekt jest kontynuacją poprzednich działań, z rozszerzeniem o elementy edukacyjno-badawcze projektu. Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” usytuowane jest na Dolnym Mieście, w dzielnicy zaniedbanej, nie wolnej od biedy i patologii. „Łaźnia” od lat angażuje się w działania związane z rewitalizacją tejże dzielnicy, poprzez działania artystyczne w przestrzeni publicznej, jak również poprzez organizowanie różnego rodzaju warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży z Dolnego Miasta. Młodzi mieszkańcy tej dzielnicy, jakże często przyzwyczajeni do bezproduktywnego spędzania czasu, często też przepełnieni frustracją i agresją wobec otoczenia, z powodu poczucia inności i wykluczenia, mogą odnaleźć w warsztatach organizowanych przez CSW nowe spojrzenie na rzeczywistość. Zajęcia Kraina Kreatywności pobudzają do samodzielnego, kreatywnego myślenia, uczą jak zdrowo uzewnętrznić złe emocje i zamienić je na produktywne działanie. Warsztat opiera się na pracy twórczej i stanowi alternatywę dla codziennej rutyny młodych mieszkańców Dolnego Miasta. Do tej grupy będzie skierowana część warsztatów Kraina Kreatywności – projekt badawczy.

Kraina Kreatywności skierowana do szkół jest propozycją niekonwencjonalnego spędzenia zajęć lekcyjnych. Podobnie jak w warsztatach skierowanych do mieszkańców Dolnego Miasta, uczy samodzielnego myślenia i pobudza do kreatywnych działań. Kraina Kreatywności skierowana do grup zorganizowanych od lat cieszy się dużym powodzeniem, a zamówienia na zajęcia ze szkół znacznie przewyższają ilość zajęć, które CSW proponuje w programie. Chcemy móc zaprosić na warsztaty te klasy, którym jeszcze nie udało się uczestniczyć w Krainie. Wprowadzając projekt badawczy do warsztatu artystyczno-edukacyjnego chcemy podsumować 6 lat prowadzenia Krainy Kreatywności, a wyniki analizy danych ankietowych mogą dać nam nowe spojrzenia w przygotowywaniu przyszłych projektów warsztatowych.

Celem warsztatów jest pobudzenie w dzieciach i młodzieży kreatywności i chęci podejmowania inicjatyw artystycznych, a także zmotywowanie do twórczego działania i myślenia, odbiegającego od szablonowych zajęć szkolnych. Uczestnictwo w warsztacie ma pomóc uczestnikom w zrozumieniu, oswojeniu i zaangażowaniu się w szeroko rozumianą sztukę, jak również stać się impulsem do ponownego odwiedzenia instytucji kulturalnej.
Celem projektu badawczego jest zebranie informacji na temat uczestników warsztatów oraz stworzenie dokumentu opiniotwórczego na temat projektów edukacyjno-artystycznych.

Kraina Kreatywności jest realizowana w Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” od roku 2004. Obecny projekt jest kontynuacją poprzednich działań, z rozszerzeniem o elementy edukacyjno-badawcze projektu. Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” usytuowane jest na Dolnym Mieście, w dzielnicy zaniedbanej, nie wolnej od biedy i patologii. „Łaźnia” od lat angażuje się w działania związane z rewitalizacją tejże dzielnicy, poprzez działania artystyczne w przestrzeni publicznej, jak również poprzez organizowanie różnego rodzaju warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży z Dolnego Miasta. Młodzi mieszkańcy tej dzielnicy, jakże często przyzwyczajeni do bezproduktywnego spędzania czasu, często też przepełnieni frustracją i agresją wobec otoczenia, z powodu poczucia inności i wykluczenia, mogą odnaleźć w warsztatach organizowanych przez CSW nowe spojrzenie na rzeczywistość. Zajęcia Kraina Kreatywności pobudzają do samodzielnego, kreatywnego myślenia, uczą jak zdrowo uzewnętrznić złe emocje i zamienić je na produktywne działanie. Warsztat opiera się na pracy twórczej i stanowi alternatywę dla codziennej rutyny młodych mieszkańców Dolnego Miasta. Do tej grupy będzie skierowana część warsztatów Kraina Kreatywności – projekt badawczy.
Kraina Kreatywności skierowana do szkół jest propozycją niekonwencjonalnego spędzenia zajęć lekcyjnych. Podobnie jak w warsztatach skierowanych do mieszkańców Dolnego Miasta, uczy samodzielnego myślenia i pobudza do kreatywnych działań. Kraina Kreatywności skierowana do grup zorganizowanych od lat cieszy się dużym powodzeniem, a zamówienia na zajęcia ze szkół znacznie przewyższają ilość zajęć, które CSW proponuje w programie. Chcemy móc zaprosić na warsztaty te klasy, którym jeszcze nie udało się uczestniczyć w Krainie. Wprowadzając projekt badawczy do warsztatu artystyczno-edukacyjnego chcemy podsumować 6 lat prowadzenia Krainy Kreatywności, a wyniki analizy danych ankietowych mogą dać nam nowe spojrzenia w przygotowywaniu przyszłych projektów warsztatowych.
Dodatkowym elementem projektu jest planowana we wrześniu 2010 w ramach współpracy miast partnerskich (Gdańsk-Brema) wystawa prezentująca fotografie-autoportrety powstałe podczas warsztatów „Kraina Kreatywności” oraz fotografie wykonane w ramach projektu społeczno-edukacyjnego prowadzonego przez Michaela Weissera z Bremy pt. „SO sind wir” – „TACY jesteśmy”. Artysta prowadzi z młodzieżą niemiecką zajęcia mające formę castingu, podczas którego zespół profesjonalnych charakteryzatorów, stylistów i fryzjerów pracuje wraz z młodymi ludźmi nad ich wyglądem zewnętrznym, pomagając im uzyskać efekt wizualny, najlepiej ich zdaniem wyrażający własny charakter i przekonania. Jest to więc ekspresja siebie poprzez wygląd, uzyskana za pomocą profesjonalnych środków temu służących. W następstwie takich sesji powstają portrety fotograficzne młodzieży, drukowane na płótnie i naciągnięte na blejtram. Do portretów dołączone są wypowiedzi portretowanych na temat życia, wyznawanych wartości, postrzegania świata.
Partnerem przy organizacji wystawy jest bremeńskie biuro projektu BREMER KUNST FÜR PARTNERSTÄDTE. Patronem projektu jest Prezydent Parlamentu Miasta Bremy – Christian Weber, który gościć będzie na otwarciu wystawy. Kuratorem wystawy ze strony niemieckiej jest Detlef Stein.
Oba projekty – „Kraina Kreatywności” oraz „SO sind wir” znakomicie się uzupełniają, prezentując dwa nieco odmienne podejścia do kreowania siebie, własnego wizerunku przez młodych ludzi.

Grupę docelową stanowi młodzież szkolna, uczniowie szkół podstawowych [zgłoszenia na terminy wrzesien - listopad 2010], gimnazjów i liceów [zgłoszenia na terminy maj - czerwiec 2010]. Warsztaty przeznaczone są dla grup zorganizowanych. Rekrutacja uczestników odbywa się na zasadzie zgłoszeń drogą mailową office@laznia.pl, poprzez stronę internetową: www.laznia.pl, oraz zgłoszenia telefonicznie pod numerem 58-305-40-50.

W ramach realizowania przez naszą instytucję punktu III Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Gdańsku w latach 2002-2006 stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVII/14/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2002 roku, chcemy przeprowadzić Krainę Kreatywności dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo w dogodnym dla nich terminie wrzesień - listopad 2010.

LICZBA UCZESTNIKÓW:
W spotkaniu warsztatowym może uczestniczyć maksymalnie 30 osób, podyktowane jest to dobrem uczestników. Ograniczenie to wynika z chęci poświęcenia uwagi, jak również pomocy, każdemu uczestnikowi warsztatów. Rekrutacja zainteresowanych grup ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. Ograniczenia wynikać mogą jedynie z zaplanowanej ilości warsztatów w danym roku.

Uczestnikami warsztatów są dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i liceach (w wieku od 7 do 18 lat) z terenu Trójmiasta i okolic. O możliwości udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń. Zachęcamy nauczycieli, aby w zajęciach uczestniczyły również dzieci z problemami wychowawczymi, tym samym otwarci jesteśmy na przyjmowanie grup integracyjnych.

prowadzenie warsztatów:
Barbara Secke
Mikołaj Robert Jurkowskiego
Sylwester Gałuszka
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska