ŁAŹNIA 1 2010 - Festyn jesienny POŻEGNANIE LATA
18.09.2010
 
 

Z okazji zakończenia wakacji koalicja „Dolne Miasto Otwarte” zaprasza wszystkie dzieci i młodzież do udziału w warsztatach edukacyjno – artystycznych pt. „Pożegnanie Lata”.
Zajęcia odbędą się na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 65 w Gdańsku oraz w ciężarówce LKW Gallery, przy ulicy Szopy.

Festyn „Pożegnanie lata”
Termin: 18 września 2010


Program:

·    „DOM 2010 - projekt badawczy”
godz. 11:00 – 12:00 
Projekt społeczny o charakterze badawczym, realizowany w przestrzeni publicznej. Projekt zakłada formułę dość swobodnych eksperymentów przed kamerą,  gdzie tematem głównym jest dzielnica: Dolna Miasto. Jest to cykl zajęć dotyczących dzielnicy DM oraz zagadnień związanych ze zmianami 
zachodzącymi w danym środowisku. Podstawą projektu są wywiady z 
najmłodszymi mieszkańcami dzielnicy, prowadzone przez uczestników 
warsztatów.
Metody pracy: rozmowa dydaktyczna, działanie praktyczne, warsztat 
mulitmedia.
Organizator: Fundacja Kolonia Artystów


·    Jesienny Turniej Piłkarski Drużyn Podwórkowych
godz. 9:30 - 11:30
Organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Bliżej Centrum” w Gdańsku


·    Rowerowy tor przeszkód
godz. 10:00 - 14:00
Dodatkowo, w ramach tygodnia zrównoważonego transportu, zaplanowano także: pokaz orgiami, loterię fantową, konkurs piosenki, malowanie twarzy, sprzedaż domowych wypieków.
Organizator: Szkoła Podstawowa 65


·    Warsztaty szczudlarskie
godz. 10:00 – 12:00
Organizator: Fundacja Theatrum Gedanense

·    Zawody  w Przeciąganiu Smoczej Łodzi Szkół Podstawowych oraz
III Puchar Dolnego Miasta

godz. 10:00 - 14:00
Organizatorzy: Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Bliżej Centrum” w Gdańsku,  K.W. „Gdańskie Lwy”, Polski Klub Przygody, G.K.K. „Szpicgat”


·    Reanimacja przestrzeni
godz. 10:00 – 14:00
Projekt edukacyjno-artystycznym mający na celu osobistą rewitalizację przestrzeni Dolnego Miasta. Uczestnikami warsztatów są dzieci i młodzież będące mieszkańcami tej zaniedbanej społecznie dzielnicy. Dzięki recyklingowym i upcyclingowym metodom pracy przeprowadzona zostanie interwencja zmieniającą zastaną substancję miasta. Zaniedbane przestrzenie zostaną poddane twórczemu działaniu opartemu na twórczym przetwarzaniu rzeczy niepotrzebnych i przeznaczonych do wyrzucenia. Zajęcia mają na celu wykształcenie postawy ekologicznej odnoszącej się do całego spektrum poziomów życia – od dbania o środowisko naturalne do wykształcenia świadomości własnego miejsca w strukturze miasta.
Prowadzenie: Dominik Rudasz; koordynacja: Mikołaj Robert Jurkowski
Organizator: Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”


·    Zajęcia origami
godz. 10:00 – 14:00
Składanie 1000 żurawi - japońskiego symbolu szczęścia; - origami modułowe - warsztaty urbanistyczne - wspólne budowanie miasta
Organizator: Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” - LKW Gallery – AutoArt



Główny organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Bliżej Centrum oraz
Referat Rewitalizacji Urzędu Miasta Gdańska.
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska