ŁAŹNIA 1 2011 - Dotyk Sztuki Warsztaty architektoniczno-urbanistyczne
11-15 lipca 2011, godz.11.00 – 14.00
 
Prowadzenie Agnieszka Szreder
 
 
Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 8-12 lat, dotyczące odkrywania i analizy przeszłości oraz wykreowania idealnej z punktu widzenia uczestników warsztatów przyszłości dla terenów Dolnego Miasta, które w najbliższym czasie objęte zostaną rewitalizacją. Celem warsztatów jest stworzenie utopijnej mapy / makiety części dzielnicy znajdującej się w pobliżu CSW Łaźnia. Grupa biorąca udział w warsztatach będzie zajmować się fragmentem terenu poprzez zapoznanie się z rysem historycznym i dzisiejszą jego specyfiką. Najistotniejszym zadaniem młodzieży będzie zaplanowanie i zbudowanie najbardziej idealnych w/g nich rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych dla wybranego kawałka terenu.
 
 
Warsztaty:
 
-         Zapoznanie się z granicami terenu, który jest tematem warsztatów, na mapie oraz fizycznie, poprzez spacer. Granice interesujące nas w warsztatach mieszczą się w granicach terenu Dolnego Miasta objętego programem rewitalizacji i znajdują się w pobliżu CSW Łaźnia.
 
 
 
-         Zrobienie dokumentacji fotograficznej / video wyżej wymienionego terenu, tj. fasad budynków, przestrzeni, skwerów, zieleni itd.
 
 
 
-         Zapoznanie się z jak największą ilością historycznych informacji na temat omawianego miejsca, z uwzględnieniem do dzisiaj istniejących zabytkowych budynków znajdujących się na tym terenie, ich specyfiki, dawnej funkcji.
 
 
 
-         Zastanowienie się oraz przedyskutowanie przez uczestników warsztatów jak, na ile, w jakim kierunku chcieliby przeprowadzić zmiany w wybranej części Dolnego Miasta. Wyobrażenie sobie, że to oni decydują o kształcie planowanej rewitalizacji, czyli jak powinno to miejsce wyglądać, co na tym terenie powinno się znaleźć i jakie funkcje pełnić.
 
 
 
-         Na podstawie dokumentacji fotograficznej / video i decyzji, które zapadły podczas dyskusji o przyszłym kształcie omawianego terenu uczestnicy wybiorą formę (makieta, opis, rysunek, fotografia, wideo itd), w której będą chcieli zaprezentować swoje projekty dotyczące elementów mających znaleźć się w tym miejscu. Następnie, wspólnie wyrysujemy mapę omawianego terenu na specjalnie przygotowanej w tym celu podłodze. Po czym uczestnicy warsztatów naniosą swoje projekty na w/w mapę. W ten sposób powstanie ogromna mapa / makieta ukazująca oczekiwania i pomysły młodego pokolenia na przyszłość dotyczącą kawałka miasta.
 
 
 
Posumowaniem warsztatów będzie wernisaż, na którym uczestnicy zaprezentują stworzoną przez siebie koncepcję.
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska