ŁAŹNIA 1 2011 - REANIMACJA RZESTRZENI
Warsztaty: czerwiec – październik 2011
 
Warsztaty realizowane są w ramach programu Focus – warsztaty edukacji artystycznej

Projekt edukacyjno-artystycznym mający na celu osobistą rewitalizację przestrzeni Dolnego Miasta. Uczestnikami warsztatów są dzieci i młodzież będące mieszkańcami tej zaniedbanej
społecznie dzielnicy. Dzięki recyklingowym i upcyclingowym metodom pracy przeprowadzona zostanie interwencja zmieniającą zastana substancje miasta. Zaniedbane przestrzenie zostaną poddane twórczemu działaniu opartemu na twórczym przetwarzaniu rzeczy niepotrzebnych i przeznaczonych do wyrzucenia. Zajęcia maja na celu wykształcenie postawy ekologicznej odnoszącej się do całego spektrum poziomów życia – od dbania o środowisko naturalne do wykształcenia świadomości własnego miejsca w strukturze miasta.
 
Zapisy i kontakt: CSW Łaźnia (48) (58) 305 40 50
 
Prowadzenie: Dominik Rudasz
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska