ŁAŹNIA 1 2011 - Wystawa fotograficzna dokumentująca projekt „Kraina Kreatywności”
Czas trwania wystawy: 19.11.2011 – 27.11.2011 
Wernisaż: 18 listopada 2011, godz. 18.00

Kraina Kreatywności jest realizowana w Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” od roku 2004. Zajęcia Kraina Kreatywności pobudzają do samodzielnego, kreatywnego myślenia, uczą jak zdrowo uzewnętrznić złe emocje i zamienić je na produktywne działanie. Warsztat opiera się na pracy twórczej i stanowi alternatywę dla codziennej rutyny młodych uczestników warsztatów.

Celem warsztatów było pobudzenie w dzieciach i młodzieży kreatywności i chęci podejmowania inicjatyw artystycznych, a także zmotywowanie do twórczego działania i myślenia, odbiegającego od szablonowych zajęć szkolnych. Uczestnictwo w warsztacie ma pomóc uczestnikom w zrozumieniu, oswojeniu i zaangażowaniu się w szeroko rozumianą sztukę, jak również stać się impulsem do ponownego odwiedzenia instytucji kulturalnej.

 

Program obejmował trzy bloki zajęciowe: warsztaty plastyczne, warsztaty kreatywnego myślenia oraz warsztaty video art. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość tworzenia malarskich i rzeźbiarskich kompozycji, zapoznania się z technikami multimedialnymi i próbowali rozwiązywać różne problemy z zastosowaniem technik twórczego myślenia oraz różnych form literackich, plastycznych i dramowych. Na koniec bloku zajęć uczestnicy prezentowali swoje oryginalne projekty. Integralną część Krainy Kreatywności stanowiło obejrzenie wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej.  Zrealizowany program edukacyjny Kraina Kreatywności miał stanowić alternatywę dla codziennej rutyny młodych mieszkańców Dolnego Miasta dając im szansę  do zapoznania się z różnymi formami artystycznymi i stworzenia własnych  twórczych projektów.

Udział w programie Krainy Kreatywności pokazał możliwości tkwiące w twórczym działaniu i zachęcił dzieci i młodzież do poznania, zrozumienia i uczestnictwa w szeroko rozumianej sferze sztuki i kultury.

Zapraszamy na wystawę!

Koncepcja: Mikołaj Robert Jurkowski , Sylwester Gałuszka
Prowadzenie: Mikołaj Robert Jurkowski, Sylwester Gałuszka, Barbara Secke

Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska