ŁAŹNIA 1 ŁAŹNIA 2 2014 - LEKCJE SZTUKI
 
 
 
Kiedy: wtorki-piątki, 10:00-14:00,  zgodnie z zapotrzebowaniem szkół
Miejsce: CSW Łaźnia, ul. Jaskółcza 1 i CEA Łaźnia 2, ul. Strajku Dokerów 5
Uczestnicy: dzieci i młodzież szkolna
 
Zapraszamy klasy szkolne i grupy zorganizowane na oprowadzenie po aktualnie prezentowanych wystawach z przewodnikiem, połączone z warsztatami plastycznymi, których forma, technika i tematyka ściśle nawiązuje do przedstawianych ekspozycji. Program przeznaczony jest dla grup szkolnych i rodziców z dziećmi.
 
W lutym i marcu zapraszamy na lekcje sztuki związane z wystawami: „Mięso, metal i kod: Rozchwiane chimery”„Histeryczne maszyny”
 
Wstęp bezpłatny.
 
 
KARTA ZGŁOSZENIOWA >>>>>
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska