ŁAŹNIA 1 2012 - DOTYK SZTUKI z Hubertem Czerepokiem

15 - 19 października 2012 

Projekt Dotyk Sztuki to cykl warsztatów prowadzonych przez znanych polskich artystów dla dzieci i młodzieży z Dolnego Miasta. Celem projektu jest przybliżenie kontekstu społecznego w sztuce współczesnej, jak również ukazanie różnorodności jej form.

Bieząca edycja warsztatów inspirowana jest objawami nietolerancji, dyskryminacji mniejszości narodowych na tłach: rasowym, seksualnym, kulturowym. Podczas trwania warsztatów zostaną przeanalizowane role mediów, domu rodzinnego, szkoły, ruchów kibolskich oraz środowisk prawicowych w stymulowaniu i pogłębianiu fobii społecznych, które objawiają się poprzez uprzedzenia kulturowe, brak tolerancji dla inności i brak akceptacji dla myślących inaczej czy akty agresji.

Zapisy: Mikolaj Robert Jurkowski, mikolaj.robert.jurkowski@laznia.pl, tel. 58 305 40 50

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Projekt realizowany jest w ramach projektu Rewitalizacji Dolnego Miasta w Gdańsku.
 

Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska