ŁAŹNIA 1 2012 - SZTUKA (niby) OBCA czyli szóste klasy decydują o Dolnym Mieście 

Sztuka (niby) obca, to projekt Instytutu Kultury Miejskiej z zakresu edukacji artystycznej, dzięki któremu młodzież szóstych klas szkół podstawowych nr 4 i 65 z Dolnego Miasta ma możliwość poznać swoją dzielnicę, nauczyć się wyrażać własną opinię na temat swojego miejsca zamieszkania oraz otrzymać głos w sprawie jego rozwoju.

17 października rozpoczniemy serię gier miejskich i spacerów, dzięki  którym dzieci lepiej poznają swoją dzielnicę. Tropami będą tu kultura, architektura, historia, a narzędziem - gra miejska,  którą poprowadzi przewodniczka Ewą Czerwińska.  Kolejny spacer, poprzedzony warsztatami z partycypacji społecznej i oddającym najmłodszym głos, poprowadzi Marek Bumblis, radny z Dolnego Miasta.  To właśnie wtedy pan Bumblis, jak i kolejni goście - Marek Barański z  Referatu Rewitalizacji w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Michał Szymański, szef Referatu Estetyzacji w magistracie, będą z uwagą słuchać uwag najmłodszych mieszkańców i mieszkanek dzielnicy.

Jako, że Dolne miasto było zwane „miastem fabryk”, w listopadzie dzieci dzieci w ramach spaceru oraz warsztatów z designu w CSW „Łaźnia” poznają połączenie sztuki z przemysłem oraz możliwości z tego wynikających.

Ostatnia część projektu da dzieciom możliwość jeszcze szerszego wyrażenia swojej opinii poprzez zajęcia z dziennikarstwa społecznego i filmu video prowadzone przez gdańską blogerkę Ewę Kowalską. Zajęcia z kamerą poprzedzą warsztaty z autoprezentacji z reżyserem Jarosławem Rebelińskim.  Film będący rezultatem projektu będzie miał premierę  26 listopada o godz. 11.00 w Instytucie Kultury Miejskiej.

Realizator: Instytut Kultury Miejskiej

Partnerzy: Szkoła Podstawowa nr 4 w Gdańsku, Szkoła Podstawowa nr 65 w Gdańsku, CSW „Łaźnia”

Projekt „Sztuka (niby) obca” dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+, Edukacja artystyczna

 

Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska